cancer

Idolii mei în viață sunt oamenii care nu se lasă doborâți de obstacole