Introducere in psihologia emotiilor si a sentiemntelor de Jaques Cosnier Editura Polirom