Atelier online de comunicare asertivă

atelier-online-de-comunicare-asertivă

Comunicarea interpersonală este un schimb de informaţii, emoţii, gânduri, idei prin care ne apropiem sau ne îndepărtăm de alţi oameni, ne afirmăm şi ne deschidem drumul în lume. Asertivitatea este capacitatea de a putea să comunici sincer, deschis şi ferm despre o gamă largă de fapte ţinând cont de propriile nevoi, dorinţe, valori, dar şi de impactul cuvintelor şi comportamentului tău asupra celorlalţi; cu alte cuvinte, să spui ceea ce simţi şi ce doreşti fără a leza alte persoane.

O capacitate bună de comunicare presupune cunoaştere de sine şi atenţie la ceilalţi, pentru a putea decripta şi înţelege cât mai bine natura şi calitatea unei interacţiuni. În contextul comunicării asertive, cunoaşterea de sine înseamnă să ştii cu precizie care îţi sunt emoţiile, nevoile şi limitele într-o situaţie dată şi să ai încredere în validitatea acestora în aşa fel încât să le poţi exprima clar, atât în propria minte cât şi faţă de ceilalţi oameni.

Asertivitatea este o abilitate care are nevoie de exerciţiu şi de perseverenţă, dar se întemeiază întotdeauna pe alte aspecte ce ţin de psihologia individuală: stilul de relaţionare învăţat pe parcusul vieţii, stima de sine, încrederea în sine.

Iată ce vom discuta la fiecare dintre cele trei întâlniri:

1. Stiluri de comunicare.

Unii oameni spun ceea ce au de spus într-un mod care îi răneşte şi îi îndepărtează pe ceilalţi. Alţii, dimpotrivă, nu au curajul de a spune direct ceea ce simt, gândesc sau doresc şi fie îşi reprimă propriile nevoi acumulând suferinţă, fie o spun „pe ocolite” sau prin cuvinte din care răzbate în mod indirect ostilitatea.

În prima întâlnire vom trece în revistă aceste stiluri de comunicare şi vom vedea cum se deosebeşte comunicarea asertivă de agresivitate sau de pasivitate.

2. Ce ne împiedică să fim asertivi?

Unii folosesc un mod de comunicare agresiv pentru că nu îşi pot ţine în frâu emoţia intensă, proiectează vina asupra celorlalţi sau pentru că în istoria lor de viaţă au învăţat că doar aşa pot fi luaţi în considerare.

Alte persoane nu spun exact ceea ce cred sau se simt obligate să accepte lucruri cu care nu sunt de acord, deoarece nu au încredere în legitimitatea nevoilor lor şi se tem că vor fi respinse sau vor pierde relaţiile importante. În această întâlnire vom vorbi despre bariere în comunicarea asertivă şi despre motivele mai profunde ale dificultăţilor de exprimare.

3.Ce ne ajută să fim mai asertivi?

Pornind de la temele discutate în a treia întâlnire, vom folosi exerciţii pentru a învăţa să abordăm barierele interne care ne împiedică în comunicare.

4.Cum ne putem exersa asertivitatea?

Ţinând cont de ideile discutate mai sus, la ultima întâlnire vom trece în revistă câteva tehnici practice de comunicare şi vom căuta împreună modalităţi de exprimare potrivite pentru situaţiile dificile din viaţa de zi cu zi.

Cu o zi înainte de începerea cursului, toţi cei înscrişi (taxa achitată) vor primi  un link, cu ajutorul căruia să acceseze cursul online şi instrucţiunile de conectare la Zoom.

Foto credit: freepik.com

Data început
10
septembrie 2021
Tip eveniment
Localitate