Now Reading
Lumea de aur a cărţilor

Lumea de aur a cărţilor

cristina-elena-bîrligă
lumea-de-aur-a-cărţilor

,,Copilul se naşte curios de lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.”, spunea George Călinescu.

Cartea reprezintă un univers ce trebuie descoperit. E realizată din cuvinte și imagini care împletesc realităţi şi poveşti ce oferă fiecăruia o perspectivă asupra vieţii. Când o deschide, cititorul dă viaţă spiritelor ei magice, iar cartea începe să trăiască. Din primii ani de viață copiii intră în contact cu primele cărți pe care părinții le aduc în universul lor. Sunt cărți cartonate, cu elemente senzoriale incluse, adaptate vârstei și dezvăluie medii de viață, opere literare din lumea copilăriei, ghicitori, frământări de limbă, toate purtând un mesaj, în vederea înțelegerii sâmburelui de bine sau rău. Dacă cei din mediul copilului citesc, și acesta va deveni curios de a cunoaște taina de dincolo de titlu, va deprinde, cu timpul, plăcerea de a citi. Părintele responsabil va căuta să-l apropie pe cel mic de lectură, citindu-i cărți diverse și stabilind un dialog, făcând acest proces interactiv. În timp, pe măsură ce ,,bobocul” va simți încredere în forțele proprii, va dori să citească alături de părinte/ bunic și să aleagă el următoarea carte. Limba şi literatura română contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor prin formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a face faţă cerinţelor societăţii. Pentru a-şi însuşi noţiuni frumoase şi eficiente, copilul trebuie să dispună de o experienţă perceptivă bogată, de o rezervă mare de reprezentări dobândite prin contact direct cu obiectele şi fenomenele concrete.

Dar cum motivăm un copil să caute informații în cărți, reviste, enciclopedii, dicționare..? În primul rând, noi putem fi modele pentru el prin exemplul personal și avem capacitatea de a-i explica de ce avem nevoie de lumea fascinantă a cărților, datorită beneficiilor obținute: bucuria sufletească, stimă de sine, putere de a acționa și de a fi informat, statut social. După explicații îl vom lăsa să experimenteze, să se descurce în mediul de acasă,  școlar și extrașcolar, să găsească utilul acestor informații, folosindu-ne de varietatea modalităților de expunere. Copilul are nevoie  de  validare, după obținerea primelor rezultate și de stimulente care să-l determine să fie constant în procesul  în care este implicat.

Curiozitatea şi efortul propriu trebuie să fie principala modalitate de învăţare. Sensul devenirii copilului ca personalitate începe din familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală, instituţii ce reprezintă două bucle importante din spirala procesului formator. Dacă este învăţat, de la cea mai fragedă vârstă cu lumea captivantă a cărţilor, va şti să le preţuiască şi să le valorifice în viitor. Poveştile şi poeziile alimentează imaginaţia şi-l fac să simtă că stăpâneşte lumea, dezvoltă capacitatea de comunicare şi creativitatea. Eroii întâlniţi în opere devin prietenii lui şi îi îmbogăţesc experienţa de viaţă. Educaţia morală se însuşeşte încetul cu încetul prin scurte pilde, atât de îndrăgite de copii. Educația ecologică se va simți prezentă în cadrul unor  proiecte precum: ,,Prima mea carte”, ,,Universul”, ,,Povestea preferată”, ,,Revista clasei”, ,,Așa da, așa nu!”…

La şcoală învăţătorul le face cunoştinţă elevilor cu prima carte a cunoaşterii: ,,Abecedarul” şi le deschide noi orizonturi către lumea minunată a cărţilor. Vizita la biblioteca unităţii este un prilej de a vedea cum sunt aranjate cărţile, de a le răsfoi şi a le lua cu împrumut. Rolul cărţilor este de a informa şi de a transmite mesaje prin limbajul folosit şi redat. Poeziile eminesciene pot fi transpuse în imagini plastice sau pe muzică, mesajele poetice fiind destinate mai multor tipuri de receptare: auditivă şi vizuală. Ora de lectură înainte de culcare, ,,10 minute de lectură  pe zi în clasă”, teatru radiofonic şi legendele ajută la formarea unei culturi literare, formează spiritul critic şi autocritic, o exigenţă valorică, ceea ce dovedeşte clar puterea creativă a acesor tipuri de activitate.

Şcoala, prin profesorii ei, educă gustul elevilor pentru lectură. Eu am organizat, într-un an școlar, un salon literar cu tema ,,Lumea de aur a cărţilor”, unde am invitat scriitori şi actori care au recitat poezii din diverse cărţi, au citit povești alături de copii şi au aplaudat curajul şi deschiderea acestora spre literatură. Cu altă ocazie am fost la Biblioteca Națională și am zăbovit câteva ceasuri printre rafturi, răsfoind ,,aripile” cărților expuse în săli imense, încadrate de tablouri ce te îmbiau să descoperi arta din jur. Sentimentele estetice au darul de a uni oamenii, pe fondul unor valori înalte, sugerate de artiştii făuritori de frumos. Trebuie să formăm copiilor, încă de la cea mai fragedă vârstă, capacitatea de a sesiza şi de a vibra în faţa frumosului, să le dezvoltăm imaginaţia cu rol în însuşirea unor noţiuni şi dobândirea valenţelor estetice lingvistice. Spre deosebire de celelalte arte, mesajul literaturii are la bază cuvântul rostit sau scris, deci e realizat pe baza unui cod verbal. Acest lucru conferă operelor un carater naţional şi intrarea în circuitul valorilor universale.

Jocuri ca: ,,Spune ce am ascuns!”, ,,Ghici, ghicitoarea mea!”, ,,Fă ce face Turtița fermecată!”, ,,Răspunde la întrebarea personajului din poveste!”, Rebus în fiecare zi, Puzzle, ,,Învață alfabetul”, ,,Primele mele cuvinte”,  Scrabble, cd-uri tematice (,,Alfabetul din povești”) – din cadrul unor ateliere organizate în familie sau în mediul școlar, vor contribui la dezvoltarea competențelor necesare copiilor pentru lectură și scris. Scopul e de a stimula curiozitatea naturală a copilului, interesul firesc pentru lectură și scris și de a-l ajuta să evolueze progresiv. Copilul trebuie să dispună de aptitudini motrice și senzoriale pentru a învăța să citească rapid și ușor. Acestea încep să se contureze în mediul de dezvoltare a copilului, prin intermediul stimulării prin jocuri de rol, timp de calitate petrecut cu cei dragi, iar bucuria părinților și actanților implicați în educație  va fi de a oferi celor mici chei de pătrundere în lumea fascinantă a lecturii.

În ajutorul învățării scris-cititului vin oameni pasionați, profesioniști care ne propun proiecte precum ,,SMARTY: CITIRE RAPIDĂ”. De ce? Răspunsul vine din nevoia de educație a gustului pentru lectură și pentru arta scrisului, dar și din faptul că elevii au nevoie de o extindere a ceea ce-și însușesc în mediul școlar. Acest curs se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani și are ca obiective citirea rapidă și conștientă a textului, cultivarea plăcerii de a citi și îmbunătățirea calității lecturii. Datorită exercițiilor propuse în cadrul  proiectului ,,SMARTY: CITIRE RAPIDĂ”, ce se desfășoară pe parcursul a trei luni, copiii vor face o călătorie în jurul lumii prin intermediul jocurilor, cu ajutorul unor caiete, culegeri, cărți cu povești, hărți și vor învăța să se descurce în diverse medii, să acționeze, accesându-și potențialul. Vor descoperi coduri, cuvinte noi, obiceiuri, tradiții, povești ale unor țări, modalități  diverse de îmbunătățire a cititului, cu beneficii pe termen lung și o dezvoltare a proceselor cognitive.

După cum spunea Mircea Eliade în cartea ,,Încercarea labirintului”: „suntem condamnaţi să învăţăm şi să ne trezim la viaţa spirituală prin cărţi”. Făcută să lumineze mintea omului şi să-i încălzească sufletul, cartea este purtătoarea de milenii a înţelepciunii umane, un obiect de cultură, important în toate domeniile: literatură, ştiinţă, artă, tehnică.

Cartea este un univers magic prin care marii visători ai umanităţii au transmis generaţiilor următoare zestrea lor de gânduri şi sentimente.

Dacă vrei să afli mai multe detalii, participă la Cursul de Citire Rapidă.

Copiii cu vârsta cuprinsă între 8 -12 ani vor avea posibilitatea de a intra în lumea fascinantă a culturilor din diferite țări ale globului pământesc prin intermediul cititului! Cursul are ca obiective citirea rapidă și conștientă a textului, cultivarea plăcerii de a citi și îmbunătățirea calității lecturii. Cursuri se fac online sau fizic (Bucureşti Titan și Cluj-Napoca Gruia). 📚

Pentru înscrieri, completează formularul de înscriere sau sună la numărul de telefon 0729 878 878.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top