Now Reading
Artivism pe portativ

Artivism pe portativ

magda-cernea
artivism-pe-portativ

Oameni, filme, comunicare, hipoacuzie, artă, muzică, terapie, implant cohlear, reziliență, tineri, ateliere creative, spațiu virtual, amprentă, conexiune, pandemie, adolescență, joc, expoziție, podcast, rețea, influencer, artivism.

Prea mulți termeni?… Prea multe cuvinte?… Așa este! Tocmai de aceea vă invităm la un exercițiu de imaginație…

Închideți ochii și închipuiți-vă cum aceste cuvinte scrise cu litere îngroșate, se transformă într-o avalanșă de note muzicale îngrămădite dezordonat pe un portativ care-și așteaptă maestrul pentru a crea o simfonie. Sunt agitate, gălăgioase, nu-și găsesc locul și sunt într-o continuă forfotă. Dintr-o dată se aude bagheta magică a maestrului cum lovește pupitrul. Liniște, vă rog, începem!

Și cum orice simfonie ascunde în spate o poveste și o sursă de inspirație, veți afla cum a început totul, cum s-a înfiripat și cum a prins contur linia melodică în ritm de allegro a simfoniei noastre.

Contextul care ne-a afectat pe toți în ultimii ani a fost pandemia care a atras o serie întreagă de situații impredictibile, pline de neprevăzut, panică și constrângeri multiple și repetate. Dacă ar fi să aducem în discuție OMUL ca ființă socială, ne vom referi strict la nevoia lui de comunicare, cea care a fost cel mai grav afectată în toată această perioadă. Faza de „freeze” de la început când limitarea contactelor fizice era maximă, singurul spațiu permis fiind propriul domiciliu, a sugrumat lent și sigur această nevoie. Consecințele pe termen mediu și lung probabil vor putea fi cuantificate și monitorizate în diverse studii științifice ale următorilor ani.

Este de remarcat faptul că tot OMUL a fost acela care și-a activat mecanismele reziliente și a reușit să găsească soluții și alternative chiar dacă de compromis, menite să detensioneze această supapă aflată sub presiune maximă. Astfel, într-un timp relativ scurt, spațiul virtual a devenit mai mult ca oricând, gazda generoasă a întâlnirilor dintre oameni, iar mijloacele de comunicare după cum bine știm, au fost din ce în ce mai accesibile în acest spațiu. Pârghiile de comunicare s-au diversificat și s-au transformat într-un modus vivendi la îndemâna majorității.

Dar cum în astfel de situații critice minoritățile sunt cele mai vulnerabile, atenția și sprijinul noastru s-a îndeptat către o categorie mai aparte, cea a comunitatății tinerilor hipoacuzici purtători de implant cohlear/ proteze auditive. Se știe faptul că ei se bazează cu precădere pe simțul vizual, cel auditiv fiind deficitar, iar dificultățile comunicării prin intermediul limbajului articulat se întâlnesc extrem de frecvent. În perioada pandemiei, obligativitatea purtării măștilor a creat încă o barieră importantă prin alterarea labiolecturii, unealtă importantă în comunicarea acestor tineri cu deficiențe de auz, atât în mediul școlar cât și în cel social.

Ei au fost sursa inspirației noastre și împreună cu ei am creat simfonia de sunete, imagini și culori despre care vă vom povesti în cele ce urmează. Nevoia lor de comunicare era atât de mare și mediul atât de neprietenos încât trebuia găsită o soluție într-un tempo cât mai rapid. Astfel, în anul 2021 a luat naștere „Amprenta Sunetului”, primul proiect terapeutic on-line destinat adolescenților și preadolescenților hipoacuzici purtători de implant cohlear sau de proteze auditive. Proiectul a fost susținut de „Fundația Pentru Comunitate” și MOL România prin programul „Pentru sănătatea copiilor”.

amprenta_final01

Proiectul a fost lansat de Asociația VAR formată dintr-o echipă de oameni tineri, entuziaști și sufletiști, specialiști consacrați în domeniul teatrului și al artelor vizuale în colaborare cu specialiști din mai multe asociații implicate în susținerea drepturilor și libertăților persoanelor hipoacuzice din România „Ascultă Viața”, „Audiosofia”, „Asociația Audiologilor din România”, „Koala RAV”, „Perspective pentru copiii hipoacuzici”, „Auzi, Înțelegi, Trăiești”, ”Asociația de Terapie prin Joc și Dramaterapie din România” și astfel a luat naștere proiectul „Amprenta Sunetului”.

Timp de 15 săptămâni (februarie-mai 2021), 29 de tineri (13-18 ani) reuniți din diferite regiuni ale țării, au fost provocați, prin intermediul atelierelor on-line bazate pe arte vizuale (desen, film, fotografie) și tehnici de terapie prin joc și dramaterapie, să-și descopere și să-și valorifice resursele interioare, generând viziuni și creații proprii.

Echipa de profesioniști (psiholog, pedagog, actor, regizor de film) care i-a coordonat pe tot parcursul proiectului, a urmărit crearea unui spațiu securizant care să faciliteze și să stimuleze libera exprimare prin diverse mijloace (verbale, corporale, artistice).

În cele 15 săptămâni tinerii au realizat, peste 500 de materiale video și aproximativ 450 de fotografii și desene.

Rezultatele obținute în urma demersului terapeutic au întrecut așteptările în ceea ce privește îmbunătățirea și diversificarea strategiilor de comunicare a acestor tineri care și-au depășit limitele cu adevărat. Mijloacele creative de exprimare i-au ajutat să abordeze și să dezvăluie momente delicate din viața lor cu deschidere, maturitate și discernământ, furnizând materiale valoaroase care au stat la baza construcției filmului de mediu-metraj „Amprenta Sunetului”. Gândit ca o succesiune de video-poeme, filmul surprinde portretele și prezintă vocile celor 29 de participanți – protagoniști și creatori deopotrivă.

Prin imaginile imortalizate, prin emoțiile și experiențele pe care le-au împărtășit, au dat viață unor povești autentice, unice, puternice și sensibile, care îndeamnă la reflectare și introspecție. Prin creația lor au reușit să-și contureze un profil aparte, plin de sensibilitate și de profunzime, pe care au avut încrederea și curajul să-l dezvăluie lumii întregi. Particularitățile filmului îl pot face să devină emblematic nu doar pentru tinerii hipoacuzici din România, ci și pentru cei de pretutindeni. Mediu-metrajul beneficiază de subtitrare în limbile română și engleză și poate fi vizionat accesând link-ul https://www.varcultural.eu/proiecte/amprenta-sunetului/

Ecourile primite, aprecierile și rezultatele de excepție au făcut ca proiectul „Amprenta Sunetului” să fie desemnat proiectul anului 2021 în cadrul programului „Pentru sănătatea copiilor”, ceea ce a atras votul de încredere pentru o nouă finanțare în 2022. Vestea s-a răspândit rapid astfel că și firma Cochlear, lider mondial în implantarea cohleară, a dorit să sprijine și să contribuie la dezvoltarea celei de-a doua ediții a proiectului: „Amprenta Sunetului #2”.

AMPRENTA#2_FB

A urmat apoi a doua parte a simfoniei într-un tempo mai lent oarecum, astfel că ritmul de allegro s-a preschimbat în adagio.

După o perioadă de respiro nu foarte lungă, s-a trecut la analiza datelor și a rezultatelor, la evaluarea resurselor, la identificarea noilor nevoi ale grupului țintă și la încheierea parteneriatelor cu mai multe asociații.

Timp de 10 săptămâni (ianuarie – martie 2022) 16 tineri hipoacuzici din România au participat la atelierele on-line bazate pe tehnici de terapie prin joc, dramaterapie, percuție, confecționare de marionete și arte vizuale (film, desen și fotografie). Scopul major de îmbunătățire și diversificare a mijloacelor de comunicare a fost similar celui din proiectul anterior.

Echipa de profesioniști (psiholog, actor, artist păpușar, muzician percuționist) a adaptat permanent metodele terapeutice și artistice pentru a veni în sprijinul tinerilor în procesul de asumare și reziliență.

Dacă ar fi să analizăm rezultatele actului terapeutic, o putem face îndeosebi din punct de vedere calitativ observând o îmbunătățire a motivației acestor tineri de a-și exprima și argumenta o ideee sau un punct de vedere. De asemenea, a crescut fluența în exprimarea verbală care s-a diversificat prin dialog, monolog sau povestire. Exercițiile ritmice au contribuit la armonizarea vocii cu expresia corporală, la menținerea unui ritm anume și la diversificarea lui atât individual cât și în grup dar și la acordarea și sincronizarea cu ceilalți. Exprimarea anumitor stări, emoții și situații folosind sunetele au îmbunătățit capacitatea de trecere de la abstract la concret și invers. De asemenea s-a îmbunătățit atenția și a crescut gradul de implicare în realizarea sarcinilor individuale și de grup. Exersarea strategiilor de colaborare cu membrii grupului (conversația, negocierea, preluarea inițiativei, așteptarea rândului) a dus la creșterea coeziunii grupului. A crescut gradul de flexibilitate în interpretarea diverselor roluri și încrederea de a susține un discurs elaborat despre o temă anume. Dacă toate aceste aspecte au fost ezitante la începutul proiectului, spre final ele s-au îmbunătățit considerabil pentru fiecare dintre cei 18 participanți, indiferent de nivelul de limbaj, de temperament sau de structura de personalitate.

Îndrumați de echipa de implementare a proiectului, tinerii au reușit să realizeze peste 400 de materiale video și audio care, în etapa de post producție, au trecut printr-un atent proces de selecție realizat de artistul vizual. Astfel, imaginile și sunetele care se regăsesc în filmul „Amprenat Sunetului #2” pun în valoare identitatea, resursele, imaginația, creativitatea, căutările, visele și dorințele lor. Filmul realizat de ei este mărturia vie a faptului că scopul terapeutic a fost atins iar mesajul filmului este unul valoros, care poate fi transmis în eter tuturor tinerilor de aceeași vârstă.

Mediu-metrajul beneficiază de subtitrate în limbile română și engleză și poate fi vizionat accesând link-ul https://www.varcultural.eu/amprenta-sunetului-2/

Proiectul „Amprenta Sunetului” poate deveni în viitor un model de bune practici pentru orice ONG care dispune de echipe de profesioniști și de resursele necesare sprijinirii grupurilor și comunităților vulnerabile.

Veți considera  probabil că tot ceea ce ați auzit până acum este suficient pentru a crea o simfonie. Pregatiți-vă însă pentru audiția unei sonate speciale, strecurată cu multă inspirație printre ritmurile alerte ale simfoniei!

Încurajările, rezultatele, dorința de a realiza lucruri cât mai diverse bazate pe artă si cultură pentru grupul nostru țintă, au făcut să nu ne limitam doar la proiectul „Amprenta Sunetului” astfel că în paralel, Asociația VAR a lansat WaveforMe – primul proiect internațional dedicat promovării potențialului creativ al tinerilor cu deficiențe de auz, purtători de implant cohlear/ proteze auditive.

Proiectul cultural a fost co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și a fost implementat în parteneriat cu Asociația Națională a Persoanelor cu Deficiențe de Auz din România „Ascultă Viața”, „Federația Europeană a Părinților copiilor cu deficiențe de auz” (FEPEDA), Asociația „Audiosofia”, „Forumul de Cercetare în Imigrare” (IRF) Washington D.C., „Asociația Koala Reabilitare Auditiv Verbală”, „Aures Foundation”, Biblioteca Judeţeană „ASTRA” – Sibiu, „Asociația Hermes pentru Arta Contemporană” (Galeria Calpe) – Timișoara, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Iași, Galeria „ATELIER 030202” – București, B-Critic, București FM, IQads, MODERNISM, Propagarta, Revista Cultura, Radio România Cultural, VIVA FM.

asociația-var

Pe parcursul a 6 luni, proiectul s-a dezvoltat în 3 direcții: socială, educațională și culturală.

În prima etapă, grupul de lucru interdisciplinar a coordonat și susținut 3 workshop-uri on-line a câte 5 întâlniri (arte vizuale, public speaking și percuție), de care au beneficiat gratuit 24 de adolescenți hipoacuzici din România (14 – 18 ani).  Toate cele trei ateliere s-au bucurat de aprecierea tinerilor, devenind spații recreative în care au fost încurajate și stimulate libera exprimare și creativitatea.

Concomitent, s-au pus bazele platformei care găzduieste galeria de artă virtuală – un spațiu de expunere dedicat preadolescenților și adolescenților hipoacuzici atat din țară cat și din străinătate. Expoziția include atât contribuții realizate în timpul workshop-ului de arte vizuale, cât și contribuții primite în urma unui open call național și internațional. Cererea și interesul au fost atat de mari încât a fost necesară extinderea marjei de vârstă și acceptarea lucrărilor unor tineri care au depășit 18 ani, creând o secțiune specială. Scopul a fost de a pune bazele unei vaste rețele de comunicare prin intermediul artei și de a asigura o vizibilitate cât mai mare.  https://waveforme.org/galeria-virtuala-de-arta/

O etapă importantă și extrem de interesantă a reprezentat-o crearea și difuzarea unei serii de 6 podcast-uri cu invitați din țară și din străinătate – adulți hipoacuzici care activează în domeniul artistic și cultural. Prin intermediul acestor materiale video, au fost aduși împreună oameni din contexte geografice diferite, cu experiențe, interese și nevoi similare, oferindu-le adolescenților cu deficiențe de auz șansa de a descoperi exact genul de influenceri de care au nevoie.

În luna iulie 2022, în cadrul etapei finale a proiectului, s-a realizat o expoziție itinerantă compusă dintr-o selecție a lucrărilor expuse în galeria virtuală. Aceasta a fost prezentată publicului în patru orașe din România: Sibiu, Timișoara, Iași și București, unde au fost invitați membri ai comunității hipoacuzicilor, experți din domeniul educațional, medical și socio-cultural.

A fost un periplu impresionant în care toți cei cu care ne-am întâlnit ne-au întâmpinat cu bucurie, cu deschidere și cu speranța că astfel de proiecte pot continua în România.

Astfel am devenit, fară să ne propunem neapărat acest lucru inițial, promotorii artivismului în România și ne simțim onorați să realizăm acest lucru pentru un grup țintă atât de special.

Suntem determinați să continuăm ceea ce am început iar simfonia creată de noi să nu rămână neterminată ca cea a lui Schubert ci să penetreze prin undele sonore, medii acustice cât mai diverse de pe întregul mapamond.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll To Top