Now Reading
Superclișee diluzionale culturale – Mitul Inferiorității Femeii

Superclișee diluzionale culturale – Mitul Inferiorității Femeii

bogdan-brumă-2023
Mitul Inferiorității Femeii

”Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Căci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru toate.”

”Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului.

Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat.

Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.”

”Şi este împărţire: şi femeia nemăritată şi fecioara poartă de grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul. Iar cea care s-a măritat poartă de grijă de cele ale lumii, cum să placă bărbatului.”

Printre problemele majore ale speciei umane, una se remarcă cu ușurință deoarece este pe cât de inexplicabilă pe atât de josnică, ilustrând din păcate până în ziua de astăzi primitivismul și anacronismul nostru, care ne caracterizează încă de la începuturile civilizației, și este legată de statutul social și legal al acelei jumătăți numită ”sexul frumos”, și care, pe lângă faptul că biologic duce specia mai departe, a fost din cele mai vechi timpuri desconsiderată și lipsită de cele mai elementare drepturi juridice.

Femeia este considerată în toate culturile ”patriarhale” un fel de ființă ”second-hand”, lipsită de virtute și calități reale, similare cu ale bărbatului, fiind ”tolerată” pentru plăcerea pe care o furnizează Acestuia și urmașii de care are, în mod evident, nevoie, pentru a-și transmite mai departe numele și averea.

Prin urmare, femeia a fost privită în decursul istoriei ca o posesiune a bărbatului, lipsită de drepturi sociale și legale, fiind adusă la statul de ”ființă umană” abia de curând, în modernitate, când, odată cu societățile de tip comunist, care aveau ca bază ”egalitatea dintre sexe”, femeii i s-au acordat drepturi egale cu bărbatul, având în sfârșit posibilitatea de a urma aceleași scoli, de a activa în aceleași meserii și de a ocupa același poziții sociale și profesionale ca celălalt gen. Bineînțeles că la nivel de mentalități lucrurile nu s-au schimbat fundamental, acestea fiind dominate, și pe aceste meleaguri, de aceleași clișee, stereotipuri și idei profund discriminatoare și denigratoare la adresa femeii, pe care aceasta din păcate le integrează adesea și le consideră ”naturale”, nu un ”produs cultural”, așa cum și sunt, urmând orbește ”valorile și principiile” ce le transformă în servitori umili ai Mărețului Bărbat.

Avem prin urmare obligația să urmărim firele ideatice care au creat această situație și să arătăm deschis care sunt de fapt ”valorile” și ”concepțiile” care stau la baza acestor ”viziuni patriarhale” despre realitate, aceasta cu atât mai mult cu cât, din motive ”necunoscute”, încă ne este jenă și frică să abordăm deschis astfel de subiecte.

Primul și poate cel mai important aspect care trebuie precizat în ”mitologia inferiorității femeii” este că în spațiul românesc, ideile devalorizante provin în majoritate absolută din zona religioasă, deși și acestea sunt foarte ”contradictorii”, deoarece se bazează pe interpretări ”confuze”, ”subiective” și ”lipsite de obiectivitate” a însăși textului fundamental, anume Biblia. Astfel, ”doctrina oficială” ne spune legat de acest subiect:

”Dumnezeule cel preacurat şi Ziditorule a toată făptura, Care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut coasta strămoşului Adam în femeie şi i-ai binecuvântat pe dânşii şi ai zis: creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul; şi pe amândoi i ai arătat un trup prin însoţire; căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup, şi pe care i-a unit Dumnezeu omul să nu i despartă.”

De ce numim acest text ”confuz” și chiar ”manipulatoriu”?

Pentru că citim în chiar primul capitol al Bibliei numit ”Geneza/Facerea”:

 1. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
 2. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”

Prin urmare vedem clar că Dumnezeu creează dintru început, simultan bărbatul și femeia, egali și i-a binecuvântat, îndemânându-i să se ”unească” și să umple pământul, deci erau sexualizați.

Abia în capitolul 2 putem citi negru pe alb că:

 1. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.

Din acest om, numit Adam (om în sumeriană) a fost ”clonată” femeia, ca ajutor pentru el în ceea ce trebuia să facă în Eden (15. Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.)

 1. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.
 2. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.
 3. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.

Coastă în sumeriana veche înseamnă și ”sânge”, deci cel mai probabil această nouă generație de oameni, care avea complet alte ”funcții” decât generația anterioară a apărut în această formă complet artificială, ”specia” nou generată nefiind sexualizată, adică cele două genuri nefiind atrase în mod natural unul de celălalt, fapt precizat în clar de altfel:

 1. Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.

Ciudată este însă ”precizarea” textului sfânt” cu privire la ”etimologia” cuvântului femeie:

 1. Şi a zis Adam: „Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său.

Această ”explicație” etimologică, cum că noua ”făptură” se va numi femeie PENTRU CĂ este luată din bărbat este complet halucinantă și falsă pentru că nu are niciun sens, atâta vreme cât nu există niciun argument nici lingvistic și nici de altă natură care să ”justifice” ”raționamentul”, în plus existând deja termenul de ”femeie” în capitolul 1 și acesta nefiind în niciun fel ”derivat” din ”bărbat” sau legat în vreun fel de acesta.

Astfel, singura ”explicație” a acestui ”argument”, este o ingerință ulterioară, care în mod forțat și complet artificial și tendențios prezintă obținerea ”femeii” ca un fel de produs ”second-hand” al bărbatului și pe care acesta o și ”posedă” datorită ”derivării” sale din Primul Produs ”Perfect”.  Deci ”modul de obținere” a celei de-a doua generații de oameni, în mod particular a femeii, laolaltă cu ”menirea” sa inițială de ”ajutor” al lui Adam, este indicat ca Motiv suficient pentru raportul de subordonare ideatic ”natural” care TREBUIE să existe între cele două genuri în favoarea bărbatului, un lait motiv lălăit continuu în predicile ”argumentative” cu rădăcini religioase, dar amestecându-se cele două capitole și omițându-se deliberat implicațiile Primului Capitol, cel care arată clar crearea simultană și egală a celor două genuri, și care anulează complet așa zisa ”argumentație” făcută pe baza ”situațiilor” din Capitolul 2.

La fel de halucinantă și manipulatorie este inserția evident ulterioară a versetului 24:

 1. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.

Care este problema evidentă cu acesta?

Este destul de simplu, versetul nu se potrivește ”organic” în acel loc, unde este vorba de crearea artificială a unei generații de oameni non-sexuali, într-un moment în care teoretic nu erau decât ei pe lume și deci nu se poate pune problema ”motivului” pentru care ”omul” va lăsa pe părinți și se va duce după ”femeia sa”, chestiuni în mod evident de natură socială, care presupun existența unei societăți, cu numeroși membri, organizare socială, conceptul de ”familie” și toate celelalte care aparțin unei societăți despre care nici nu poate fi vorba în acel moment.

Faptul că această formulare apare însă și în Noul Testament, pusă de două ori în gura lui Iisus, în exact aceeași formulă ne arată că de fapt ”explicația” este legată de complet alt subiect decât cel ”pretextat”:

 1. Şi s-au apropiat de El fariseii, ispitindu-L şi zicând: Se cuvine, oare, omului să-şi lase femeia sa, pentru orice pricină?
 2. Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie?
 3. Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. (Matei: 19)
 4. Şi apropiindu-se fariseii, Îl întrebau, ispitindu-L, dacă este îngăduit unui bărbat să-şi lase femeia.
 5. Iar El, răspunzând, le-a zis: Ce v-a poruncit vouă Moise?
 6. Iar ei au zis: Moise a dat voie să-i scrie carte de despărţire şi să o lase.
 7. Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Pentru învârtoşarea inimii voastre, v-a scris porunca aceasta;
 8. Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu.
 9. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa.
 10. Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup. (Marcu: 10)

Este evident că textul ”sfânt” încearcă o așa zisă ”explicație” cu valoare socială, menită pentru tații care aveau probleme cu sexualizarea propriilor lor odrasle care ieșeau din statutul de ”copil cuminte” și căutau ”împreunarea” cu celălalt sex, astfel încât acest ”fenomen” să fie acceptat de adulți și să permită fără ”mișcări emoționale” plecarea acestora de acasă și întemeierea unei noi familii, față de care va fi în continuare fidelă. În treacăt putem remarca că ”argumentul” Mântuitorului este la fel de fals ca și cele inițiale, pentru că Iisus apără o instituție socială, care este căsătoria, ce se făcea din voința părinților adulți, nu din alegerea fetei, prin urmare ea prin căsătoria aranjată nu se ”unea” cu ”sufletul-pereche”, nefiind vorba de o alegere a ei, liberă, pe baza ”rezonanței”, ci era o chestiune forțată, impusă de părintele masculin, pe baza intereselor și singurul aspect ”divin” era așa-zisa legitimare a căsătoriei în fața preotului, deci în fața ”Domnului”. Prin urmare divorțul ce ar fi intervenit pe temeiuri ”de rezonanță”, de compatibilitate, nu avea de ce să fie interzis pe motivul că cei doi dacă s-au căsătorit au format ”ființa originară”, pentru că erau două entități diferite unite forțat de interese sociale.

Prin urmare este evident că textul din Capitolul 2 este ”manipulat” grosolan pentru interese sociale de către cei care au adus până în zilele noastre textele străvechi, și la care au ”adăugat” ”argumentul” halucinant al ”subordonării naturale”, băgat la ”grămadă”, cu femeia care fiind ”derivată” din ”ciudățenia” inițială ”androgină”, deci clar nu ”bărbat”, capătă odată cu ”numele” și statutul de ”servitoare-sclavă” a bărbatului.

Extraordinar de importantă este secvența în care femeia decide să treacă peste frica indusă de ”porunca” Domnului legată de inevitabilitatea morții și să favorizeze dorința de a consuma fructul cunoașterii.

De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.

În teoriile și predicile ținute până în ziua de azi acest gest al femeii este prezentat continuu, într-un mod obsesiv ca fiind ceva atât de revoltător, de neconform, de îngrozitor și cu niște consecințe atât de dezastroase pentru specia umană încât se formează o percepție a unei ”greșeli” oribile, de neconceput, blamabilă până în veacul veacului, numită popular ”Păcatul Originar”. Dar fără o argumentare pertinentă. Vorbim doar de ”propagandă” și ”inducerea unei percepții” fără să fie analizat în mod logic și obiectiv textul biblic, pentru că de fapt acesta arată complet altceva.

Așa-zisul ”șarpe” în mod evident avea un interes aparte, altfel ce rost avea să se bage în această situație care era evident că va ”exploda” atunci când Domnul va fi realizat ce se întâmplase ”în lipsa sa” și, dat fiind raportul de forțe, și el și oamenii aveau să ”și-o fure”. Sesizând ”eroarea” lui Dumnezeu și având cel mai probabil un ”meci personal” cu acesta, trage de femeie, pe care o vede clar mai deșteaptă decât molâul de Adam, incitând-o să profite de ”șansă” și să își mărească puterile personale, pentru a cunoaște mai mult. Vedem în această etapă că Dumnezeu, tot astfel ca și adulții oameni, minte pentru ca ”copiii” să fie ”cuminți”, și anume le spune, după enunțarea interdicției, că vor muri dacă se vor atinge de fructele din pomul cunoașterii. Iar șarpele profită de această minciună, devoalând-o și arătând femeii că nici pomeneală că vor muri, dimpotrivă, vor fi asemenea creatorului lor la nivelul capacităților legate de cunoaștere. Deci este evident în acest punct că oamenii erau manipulați, sub pretextul interesului superior, să rămână într-o anumită ”poziție”, convenabilă oricui mai puțin lor, să urmeze funcțiile atribuite lor în ”grădina Eden”, anume, ” s-o lucreze şi s-o păzească” fără alte întrebări legate de legitimitate, corectitudine, etc. Așadar uneltele biologice ”perfecte”.

În acest context, dorința femeii de a ști mai mult, de a fi asemenea Creatorului este evident una firească, naturală și legitimă, fapt cunoscut și de Dumnezeu, care altfel nu ar fi făcut interdicția, El știindu-se pe sine  știa că și creațiile sale vor avea tendința de a-și extinde la un moment dat eforturile legate de posibilitatea cunoașterii. Deci Șarpele nu face decât să incite un pic femeia, oferindu-i un imbold suplimentar pentru ceva ce deja exista, el nepunând nimic acolo, negenerând nicio realitate obiectivă, de care să poată fi acuzat. De altfel textul biblic spune foarte clar ”De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat”, deci era pe deplin conștientă de faptul că avea să aibă beneficii în zona cunoașterii, pe care și-o dorea cu intensitate, din moment ce a ales să riște încălcând ”interdicția” pentru a-și satisface curiozitatea și nevoia de ”mai mult în zona expansiunii psihologice”. Este la fel de clar că gestul femeii nu este nicidecum unul impulsional, emoțional și superficial, ea făcând o alegere deliberată, conștientă și asumată, pentru că era în joc viața sa și a ”bărbatului său”, ceea ce ne arată că ea era în acel moment absolut sigură că nu exista vreun pericol ”de moarte” și că această ”cunoaștere” care îi scotea din zona ”uneltelor vorbitoare” era ”vrednică de dorit”, ceea ce ne indică o ființă puternic rațională, orientată spre cunoaștere și care prețuia conștiința și știința mai presus de orice, aici intrând și ”intenția manifestă a Domnului” ceea ce ne arată că viitoarea Evă nu doar că făcea cinste minții umane, ci era poate singura speranță ca umanitatea să-și poată depăși condiția de sclavie în care fusese pusă. Bineînțeles intrând în conflict cu interesele Domnului la acel moment…..

În mod clar era și un soi de ”meci” între Șarpe și Dumnezeu, oamenii fiind cumva la mijloc, și acesta, cunoscând starea de lucruri și dorința oamenilor, a ”tras” cât a putut pentru a genera o realitate pe care și Dumnezeu știa că se va întâmpla într-o zi, dar ori nu dorea să se întâmple chiar atunci, ori să nu fie evident că se întâmpla cu acordul său. Politic, modul în care a procedat Dumnezeu mie personal îmi indică genul de strategie aplicat de adulții mai ”școliți” care, deși își doresc ei înșiși un anumit rezultat, pregătesc situația de o asemenea manieră încât forțele naturale interioare ale celorlalți să fie foarte de greu de controlat și refuzat, și atunci când respectivii ”calcă pe bec” le furnizează ”păpușarilor” justificarea perfectă de a ”pedepsi justificat”, ei fiind complet ”în afara” oricărei culpe. O strategie ”ieftină” și care ține de o zonă a structurii morale destul de joasă, fiind mai degrabă mult mai aproape de ceea ce este pus pe umerii șarpelui, adică de ”viclenie”.

Femeia împarte fructele cu bărbatul său, amândoi devenind pe deplin conștienți, ieșind din starea de naivitate și inocență în care se aflau până atunci. Își dau seama că sunt goi și se ”rușinează”, acoperindu-se cu frunze, o reacție copilărească încă. De altfel, și reacțiile lor ulterioare, de ascundere printre copaci și de negare a evenimentelor, sperând în mod magic că dacă se prefac că ”nici usturoi n-au mâncat nici gura n-o să le miroase” țin de același registru al unei inteligențe emoționale scăzute, specifică copiilor sau indivizilor fără ”experiența vieții”. Înțelegem de aici că acea cunoaștere care a apărut se referă în special la cea legată de o conștiință de sine, care oferă omului posibilitatea de a înțelege lumea și cauzele lucrurilor, de a discerne între bine și rău, dar nu și dobândirea unei dimensiuni comportamentale, care în mod evident trebuiau de acum să o dobândească prin forțe proprii, din ”mersul” prin lume. Odată cu dobândirea ”vederii” realizăm că a apărut și morala, care împarte lucrurile în bune și rele dar și sexualizarea, cei doi, care trăiau ”înainte” într-o inocență absolută, devenind brusc conștienți de o dimensiune a realității pe care până atunci nu o percepeau și nu îi ”atingea” în niciun fel.

Aceasta a fost și modalitatea prin care Dumnezeu a realizat imediat că lucrurile se schimbaseră în timpul cât a fost plecat și i-a luat la rost imediat pe cei doi, care, în maniera specifică oamenilor, dau vina succesiv unul pe altul și apoi pe șarpe. Într-o manieră vizibil copilărească, dominată de frică, niciunul nu își asumă gestul, căutând să paseze responsabilitatea în ”exterior”. Lucru cumva de înțeles, datorită raportului de forțe, care, ca și în cazul unor copii față de părintele său, este puternic debalansat în favoarea adultului.

În acest moment urmărim cu ”surprindere” reacția Părintelui care a plecat de acasă conștient că a lăsat pe masa din sufragerie prăjitura cea mai apetisantă și cea mai jinduită, bazându-se pe cumințenia și ascultarea copiilor săi, pe care, ca o măsură ”suplimentară” de ”precauție”, îi mințise că or să moară dacă vor îndrăzni să se atingă de ea. În loc să se gândească că responsabilitatea faptului că îi găsește pe cei doi cu fețele pline de frișcă îi aparține în totalitate și că de fapt, dacă chiar dorea ca aceștia să nu se atingă de prăjitură putea foarte bine să o încuie în frigider, pare că abia aștepta prilejul pentru a deveni emoțional și revendicativ, pedepsind pe toată lumea cu abnegație, generând o nouă situație, de o cu totul și cu totul altă factură.

Dumnezeu pare dea dreptul furios și cumva panicat, și în această mânie ”justificată” de neascultarea oamenilor nici măcar nu își mai pune problema că la momentul consumării fructelor aceștia erau încă inocenți, deci nu puteau fi culpabilizați și responsabilizați pentru acțiunile lor, tot așa cum nici în societatea umană copiii nu sunt considerați legal responsabili pentru faptele lor, indiferent de natura acestora. Observăm că nu există niciun fel de cumpănire a lucrurilor, niciun fel de analiză care să îl cuprindă și pe El, Creatorul părând mai degrabă grăbit de acum să împartă pedepsele și să îndepărteze degrabă pe oameni din Eden, pentru motive evidente spuse chiar de El.

 Şi a zis Domnul Dumnezeu: „Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să trăiască în veci!…”

În primul rând Dumnezeu se asigură că șarpele se va târî pe pământ și va mânca ”țărână”, va fi permanent în dușmănie cu oamenii, în special cu femeile, care îi vor zdrobi capul pe unde îl vor prinde, iar el le va înțepa călcâiul. Urmează apoi următorul ”vinovat”, anume femeia, veșnicul cap al răutăților, care îl va trage permanent pe blândul și naivul bărbat la rele, care primește dureri numeroase, cu acutizare în momentul nașterii. Apoi în mod ciudat hotărăște că ”atrasă vei fi către bărbatul tău şi el te va stăpâni”. Deci șarpele primește două pedepse, una legată de deplasarea pe pământ și a doua legată modul de alimentație și o stare de fapt, de dușmănie cu femeia. Aceasta însă primește respectiva dușmănie, dureri nenumărate și apoi zămislirea foarte dureroasă a copiilor, deci deja două, și în plus, încă o stare impulsională, de a se simți atrasă de bărbat, care, ce să vezi, o va stăpâni. Din nou o întemeiere ”divină” a unei condiții inferioare, prin care, după ce că este un produs ”de mâna a doua”, făcut dintr-o parte a corpului bărbatului, acum se va simți și atrasă de el și acesta o va stăpâni, tocmai ca pe oricare alt bun din bătătură. Mi se pare că deja, cu această ocazie, Dumnezeu se dovedește un misogin inegalabil, personal având serioase îndoieli legate de modul în care acesta percepea existența femeii în această lume. Din câte îmi dau seama femeia trebuia să accepte un rol de sclavă purtătoare a pruncilor mărețului Bărbat, de care avea să fie super-atrasă și astfel, sfâșiată de nevoia de a fi băgată în seamă, să își găsească liniștea prin slujirea din postura insignifiantă de slujitoare a dorințelor celui care binevoia să își coboare privirile celeste asupra amărâtei chinuită de patimile iubirii.

Măsura ”Mărețului Bărbat” mie mi s-a părut clară încă de la început, când a întins mâna fără probleme la fructul oferit de femeie, care nici nu i l-a băgat pe gât și nici nu l-a forțat sau condiționat în vreun fel, deși știa foarte clar și de interdicție și de posibilele riscuri ale încălcării acesteia. Și anume, după ce a realizat ce făcuse, cu mare curaj și bărbăție a început să se ascundă printre copaci, spunând chiar Domnului care îl chema, întocmai ca struțul cu capul în pământ, că nu se poate arăta, căci este ”gol” și îi este rușine, dovedind o prostie copilărească și o naivitate din care evident că fructele cunoașterii nu îl scoseseră încă. Luat la întrebări, nici nu își asumă consecințele acțiunilor și alegerilor sale, dând vina pe femeie. La o asemenea demnitate și înălțătoare ținută morală nu e de mirare că femeia, lăsată cu fundul în baltă, așa cum se întâmplă de obicei în relația cu mărețul bărbat, a dat-o și ea pe șarpe, sperând că poate scapă cumva din situația ivită. Un individ numai potrivit să fie pus șef peste femeie și în poziția privilegiată ca aceasta să se simtă atrasă de el… Atracția aceasta, m-am gândit atunci față de ce anume ar fi putut să fie? Față de lașitatea evidentă și lipsa de asumare? Față de fuga și prostia sa? Față de ce anume? Nu îmi era clar la acel moment ce anume ar fi putut femeia să găsească apetisant la bărbatul șters, laș și ezitant dar super obedient față de Stăpânul și Creatorul său.

Cât despre marele Creator, un alt mincinos cu aere de protector, asemănător cu ”mărețul” bărbat pe care l-a pus în fruntea bucatelor, nu îi este de ajuns că minciuna i-a fost revelată și că ”consecința” care ar fi trebuit să apară în urma consumării fructelor, și anume moartea nu mai apărea, exact cum a spus șarpele, acum era la zona în care împărțea furios pedepse cu dublă măsură. Eu personal m-am întrebat la parcurgerea acestor rânduri cum aș fi eu ca părinte să ajung în situația în care să spun copiilor mei că dacă mănâncă în absența mea dintr-o prăjitură aflată pe masa din sufragerie or să moară? Păi aș fi foarte departe de ceea ce se presupune a fi un părinte iubitor și care are ca prim interes siguranța fizică a copiilor săi. Să sugerez propriilor mei copii că vor muri dacă mănâncă dintr-o prăjitură cât sunt plecat denotă iresponsabilitate și chiar cinism, pentru că dacă aș fi cu adevărat un tată iubitor și responsabil aș face în așa fel încât cei mici să nu poată în niciun fel să ajungă la potențiala sursă de pericol, punând bariere pe care să știu că aceștia nu le pot traversa. De aceea copiii mici nu sunt lăsați nesupravegheați, nu au acces la chibrituri, oale încinse, obiecte tăioase, înțepătoare, balustrade joase, incinte cu apă, borduri, prize, etc și toată casa este ”blindată” cu protecții, la colțurile meselor, în prize, toate marginile sunt rotunde, scăunelele au centuri de protecție și toate cele care sunt necesare pentru a nu pune copii în situații similare celor biblice, în care rezultatul să fie decis de interpretarea lor asupra unor interdicții verbale și de Sfântul Noroc.

De altfel, observăm cu stupoare că Domnul Dumnezeu, acum ”cu mintea la cap”, poate să pună protecții reale, fizice, care să împiedice evenimente similare.

”Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.”

Oamenii, datorită dorinței de cunoaștere și știință a femeii, deveniseră, din unelte biologice perfect obediente, niște entități conștiente de sine, care își puteau pune întrebări legate de motivele pentru care erau în poziția în care erau și făceau ceea ce făceau și dacă toate acestea erau legitime și în interesul lor, și acum deveniseră o problemă majoră pentru cei care îi creaseră. Specia umană era eliberată din lanțurile sclaviei mintale impusă de Creatori și devenise un pericol imens pentru cei care se bazaseră pe ignoranța și incapacitatea ”uneltelor” de a-și pune întrebările esențiale. Prin urmare, la capacitățile pe care le aveau, era nevoie să li se opună cele mai înalte tehnologii și trupe ale Domnului, pe care ”le scoate din pălărie”, din moment ce nu sunt precizați în Creație, anume heruvimii cu ”săbiile de flacără vâlvâitoare”.

Iar apoi, după ce au fost aruncați peste gardul ”grădinii” pe care o lucraseră și apăraseră, oamenii care acum, în mod ”îngrozitor”, trebuiau să-și câștige hrana prin truda propriilor mâni, spre groaza ”marelui bărbat” Adam, trebuiau să fie menținuți în aceeași ignoranță care la început le fusese indusă biologic, dar de data aceasta prin mijloace propagandistice, ideatice și culturale, astfel încât să nu-și ridice privirea din pământul din care apăruseră și să nu-și ia nasul la purtare, jinduind și urmărind obiective mult peste ”nivelul” lor, cum ar fi ”fructele Pomului Vieții”.

Prin urmare, umanitatea își datorează libertatea și conștiința exact acelei ființe pe care corul slujitorilor Domnului o ponegresc cel mai mult și o blamează pentru ”alegerea îngrozitoare”, că a prețuit mai mult ”știința și cunoașterea” decât sclavia și cuvântul Domnului.

Şi am găsit femeia mai amară decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei este un laţ şi mâinile ei sunt cătuşe. Cel ce este bun înaintea lui Dumnezeu scapă, iar păcătosul este prins.

The Confession (Mărturisirea 1999)

Am urmărit cu uimire desfășurarea filmului pe o rețea foarte cunoscută, care face eforturi să ascundă decorurile propagandei de eliberare sexuală, aruncând pe wall și filme de substanță, de pe vremea când se mai făceau și filme cu subiect, cu esență, cu probleme de o factură dincolo de unde să își introducă Gigel cocoșelul.

Și aflu că un evreu tradiționalist, care ține toate poruncile Domnului Dumnezeu cu sfințenie și care se roagă corect în fiecare moment în care Domnul a poruncit să roage, plus altele în care nu a dispus nimic special, cu un statut social baban, oferit de poziția de director financiar al uneia din cele mai mari corporații din State, cu o nevasta blondă, cârlionțată și sexoasă, care i-a născut un copil, are o singură ”slăbiciune” în viața aceasta, și anume dragostea nețărmurită față de copilul lui. Nimic special, pentru că mulți părinți își văd copiii ca fiind cel mai însemnat dar pe care l-au primit în viață, grija cu care sunt înconjurați fiind ceva natural și extrem de frumos.

Problema apare când copilul le semnalizează într-un final părinților care lipsiți de simțul ”medical” al pățitului faptul că are o problemă, tatăl decizând într-un final să meargă de urgență la un spital din apropiere. Nu am înțeles de ce nu avea deja un ”back-up plan” pentru astfel de situații destul de comune la vârsta copilăriei, la poziția și banii lui, alergând prin taxiuri pe străzile aglomerate ale orașului, însă putem să ne gândim că era atât de încrezător în protecția divină încât nu s-a gândit să o ”ajute” nițel și el aici pe pământ, așa că ajunge, printr-un portal spațio-temporal în România, la camera de primire a spitalului. Aici, funcționarul care înregistra pacienții îi spune că trebuie să aștepte răbdător la rând, că sunt vreo 200 de alții înaintea sa, iar insistențele sale la o asistentă o lasă complet rece, așa cum îi era și inima, care văzuse probabil ”n” cazuri asemănătoare înainte. Nici chiar când se bagă peste medicul ieșit la o țigară implorând o consultație ”peste rând”, repetând obsesiv că copilului îi e rău, nu primește decât informația că el deja e în gardă de mai bine de 30 de ore și că ar face bine să nu strice feng-shui-iul pe acolo și ordinea naturală a lucrurilor care merg atât de bine.

Pentru prima dată evreul-tată realizează că binele pe care el îl gândea și îl dorea în lume nu era și binele pe care îl vedeau ceilalți. Dar nu amenință că îl sună pe directorul spitalului, pe primar sau pe senator, moment în care am înțeles că nu era totuși în România și că rămăsese tot în New York, drept pentru care, așa cum ar fi făcut și aici, începe să umble el personal de la un spital la altul, cu copilul letargic și deja comatos, și care moare cu această ocazie, în taxi. Ceva ca la domnul Lăzărescu, dar cu copiii.

Dramă și durere nesfârșită pentru cel care nu poate pricepe unde era Domnul Dumnezeu căruia el îi ascultase toate poruncile și cum e treaba cu binele și cu Dumnezeu cel bun, care i s-a predicat de când era de-o șchioapă?

Așa că la câteva zile, pentru a înfăptui dreptatea pe acest pământ ia un pistol și împușcă și pe recepționer, și pe asistentă și pe medic, după care se predă autorităților.

Acum aflăm de existența celui mai viclean și feroce avocat din oraș, care folosește tot ce se poate și pledează ”nevinovat” cu clientul său polițist găsit cu kila de prafuri în buzunar chiar în fața amantei-judecătoare care îi consfințește victoria cu un lung sărut în cabinetul ei privat. Ei bine, acest avocat, lipsit de orice scrupul și conștiință, care manipulează pe toată lumea pentru a-și atinge interesele este angajat de compania la care evreul nostru lucra ca să îl apere.

Eroul nostru află cu uimire că al său client vrea să pledeze vinovat și să încaseze pedeapsa de vreo 20 de ani de pârnaie garantată, ca să transmită un mesaj lumii. Cum că el a fost nedreptățit de cei care ar fi trebuit să își facă treaba și el i-a pedepsit, acum fiind gata să își primească pedeapsa. Omul e clar nebun, și-a spus avocatul, îi spune succes și se pregătește pentru a-l scoate pe fond de deranjament mintal, lucru pe care de altfel i-l solicită și șeful marii companii care l-a angajat.

Pentru a își cunoaște mai bine clientul și împrejurările care l-au adus în situația aceasta, avocatul nostru chipeș face o vizită nevesticii rămase acasă și îi cere să servească împreună o cafea. Deși inițial acesta nu vrea, el insistă, așa cum trebuie să procedeze orice bărbat care știe ce vrea de la viață și reușește să aibă o serie de interacțiuni sexuale cu blonda cârlionțată cum nu prea reușise în sistemul judiciar. Asta îl cam dă peste cap și începe să se plimbe ca un adolescent prin parc cu nevestica ce îi explică tainele credinței și îl sărută pe sub vâsc prin Central Park, poate poate paparazzi nu dorm în post și reușesc o poză mai de Doamne-ajută.

În mod ciudat bărbățelul habotnic nu face infarct și nici nu începe să răcnească ”Eli, Eli lama sabactani” ci chiar îl zorește pe acum amantul soției sale pentru a investiga un contract dubios în care cei care îl angajaseră poluau intenționat apa potabilă ca să obțină un contract de câteva miliarde de dolari cu primăria.

Drept urmare, decizia de a pleda vinovat, ceea ce a redus întregul proces la o singură audiere, a fost argumentată pe temeiul inversării valorilor în lume, care privesc pe oricine săvârșește o crimă și vrea să scape de pedeapsă drept ”normal” și nebun pe cel care își acceptă vinovăția, neîncercând să se eschiveze ”sistemului de justiție”. Și pledoaria este foarte întemeiată, din moment ce încă nu s-a pomenit, în afara nebunilor, vreun om care să își accepte vinovăția senin în fața judecătorilor. Evreul, după ce se adresează instanței ca să își spună povestea, se prăbușește în fața nevestei, care privea la ultimele clipe în libertate ale mult iubitului său soț orânduit de Dumnezeu, gândindu-se probabil cum va petrece cei 20 de ani de libertate, întrebând-o obsesiv ”dacă îl iartă și îi va fi credincioasă”, pentru că el a iertat-o pentru rătăcirea de moment.

Lupul moralizator trece printr-un proces de ”mustrări de conștiință” și renunță la cărnița fragedă care i se oferea cu patos, fericită că face și ea pentru prima dată în viață ce dorește, gândindu-se că dacă are de gând să rămână în oraș și să fie votat ca procuror general de comunitatea evreiască ar fi trebuit să se abțină măcar o perioadă de la a se afișa în public cu cea care îi spusese cu câteva ore în urmă că este încă tânără și că e încă timp să mai încerce odată faza cu copilul, poate că între timp se mai schimbă și ceva la spitalele din State, pe modelul Românei.

Un film cu ”skepsis”, legat de modul în care oamenii încearcă din răsputeri să-și vadă ideile lor bășite și fanteziste peste tot în jur, în lumea ce se lăfăie în rahatul cotidian, insistând din răsputeri să își țină în picioare idealurile absurde, sacrificând rațiunea pe altarul credințelor iraționale.

O posibilă întrebare legată de modul în care alegem să vedem realitatea și să acționăm pentru a fi fericiți.

 

 

 

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll To Top

stem cell for penis growth stem cells penis growth steroids and penis growth steroids for penis growth stretches for penis growth symptoms of penis growth testosterone and penis growth testosterone pills for penis growth the best penis growth the best penis growth pills the growth matrix bigger penis the growth matrix for penis the growth matrix for penis growth the growth matrix penis enlargment the penis growth matrix things that affect penis growth things that can stunt penis growth things that help penis growth things that prevent penis growth things that stop penis growth things to eat for penis growth top penis growth pills tricks for penis growth trt and penis growth truth about penis growth turmeric curcumin penis growth turmeric for penis growth vitamin d and penis growth vitamin d3 and penis growth vitamin e for penis growth vitamin for penis growth vitamins that help penis growth vitamins that help with penis growth ways to help penis growth ways to increase penis growth weird growth on penis what age does penis growth start what can affect penis growth what can increase penis growth what can prevent penis growth what can stunt your penis growth what causes penis growth during puberty what controls penis growth what determines penis growth what effects penis growth what foods help with penis growth what fruit helps penis growth what hinders penis growth what hormone causes penis growth what influences penis growth what is good for penis growth what is the best penis growth pill what makes penis growth what prevents penis growth what stimulates penis growth what stop penis growth what stunts your penis growth what to do for penis growth what to eat for penis growth what vitamin is good for penis growth what vitamins are good for penis growth what vitamins help penis growth what vitamins help with penis growth when does penis growth begin when does penis growth happen when does penis growth occur when does the penis stop growth when will penis growth stop which vitamin is good for penis growth wrapping penis for growth yoga for penis growth zinc and penis growth zinc for penis growth 1 minute to massive penis growth 1 rated penis growth pill 1 white growth on penis 10 foods that mhelp penis growth 100 growth in penis 100 guarantee penis growth 12 inch penis growth in 30 days 15 to 18 year ild penis growth 2 inches penis growth 20 inch penis growth 3 5 inch penis growth guaranteed 30 day growth challenge penis growth 30ml penis enlargement cream growth 30ml penis enlargement cream growth review 3d animation penis expantion growth inflation 3d animation penis growth 3d animation penis growth pornhub 3d animation with muscular female male penis growth 3d fbb animation penis growth serum 3d futa penis growth on male 3d futanari huge penis dick growth 3d futanari huge penis dick growth pics 3d futanari penis growth 3d long penis growth 3d penis growth animation 3d penis growth magic big bigger 3d penis growth sex 3d penis growth sex by 4 life penis growth 5 cm penis growth using develop sex gel 7 59 penis growth pills 8 inch penis growth mod 8 inch penis growth model a herb that can help penis growth abnormal growth of penis and testicules abnormal growth tip of penis abnormal penis growth caused by hormone disorder abormal growth of penis and testes acv and penis growth acv for penis growth adult penis growth spurt african cream penis growth african mandingo penis enlarger and dick growth oil african penis growth ritual african penis growth technique african tribal ritual penis growth african tribe penis growth technique age limit for penis growth medicine age of penis growth aladdin penis growth comic aladdin penis growth wish aladdin penis growth wish story all growth stages of the male penis all those penis growth drugs don t work almond oil for penis growth aloe drink penis growth aloe vera and honey for penis growth aloe vera gel for penis growth aloe vera juice and penis growth aloe vera juice for penis growth aloe vera water penis growth alpha gpc penis growth dosage amphetimine and penis growth anabolic steroids penis growth ancient method for penis growth andre the dragon growth penis andre the dragon growth penis focus andre thedragon growth penis focus androgel 1 62 penis growth androgel 2 5 for penis growth androgwl 2 5 penis growth angel blade penis growth animated spider man penis growth gif anime girl penis growth ant man penis growth mem ant man penis growth meme anthro furry penis growth anthro furry penis growth tf any penis growth work any type of cream penis growth arceus penis growth pornhub are all growths on penis std are penis growth pills fake are penis pumps good for growth are there any pills that help penis growth are there any real penis growth are there doctors that help with penis growth are there really supplement for penis growth are you able to predict penis growth ashwaganda and penis growth ashwaganda for penis growth ashwagandha benefits for penis growth ashwagandha benefits penis growth ashwagandha help penis growth ashwagandha help with penis growth ashwagandha helps penis growth ashwagandha male penis growth ashwagandha penis growth reddit ashwagandha pills help penis growth ashwagandha root for penis growth ashwagandha root powder penis growth at home penis growth at what age does penis growth at what age does the penis have a growth spurt at what age does your penis reach full growth at what age penis growth stop at what age penis growth stops avarage penis growth to erection average age for penis growth in puberty average growth of a penis average growth of penis during puberty average growth of penis from flaccid to erect average growth of penis from flacid to erect average growth penis surgery average growth rate of boys penis average growth rate of penis average mens penis growth from flacid to erect average penis growth during puberty average penis growth from soft to hard average penis growth length per year average penis length growth over time average penis size chart growth average percentage growth of penis avg penis growth using 10 dht avg penis growth using 12 dht avvearage penis size chart growth ayurveda for penis growth ayurvedic oil for penis growth b12 and penis growth baby boys penis growth bacterial growth on penis bailey jay penis growth bane penis growth story banned african penis growth banned african penis growth ritual bathmate penis growth reddit beard growth supplement make penis small beard growth supplement nake penis small beat penis growth pills bedore and after penis growth pills bee sting for penis growth bee stings and penis growth bee stings on the penis cause perminante growth before and after penis growth pills benign growth on penis benign skin growth on penis besst penis growth subliminal best 3 vutsmins for penis growth best ayurvedic oil for penis growth best biokinesis for penis growth best boxers for penis growth best cheapest penis growth cream best diet for penis growth best doctor to see about growth on penis best excersices for penis growth best exercises for penis growth best foor for penis growth best fruits for penis growth best hgh suplement for penis growth best isochronic beats for penis growth best maca for penis growth best male enhancement for penis growth best methods for penis growth best mryhods for penis growth best natural penis growth used in sex industry best natural remedies for penis growth best naturl herbs for penis growth best oil for penis growth and strength best oils for penis growth best ooul for penis growth best penis enlargment pills for growth best penis excercies for growth best penis foods growth best penis growth enhancer best penis growth excersises when uncircumcised best penis growth exercises when uncircumcised best penis growth medicine best penis growth meds on shelves best penis growth method on market best penis growth methods best penis growth oil best penis growth pill 2023 best penis growth pills free trial best penis growth pills that work best penis growth procedures best penis growth processes best penis growth product best penis growth pump best penis growth subliminal best penis growth submlinas best penis growth supliments best penis growth supplement on earth best penis growth supplements best penis growth vitamin best penis growth vitamin without yohimbee best penis growth with proof best penis growth workouts best permanent penis growth with proof best perniment penis growth with proof best porn ads penis growth best product for penis growth best root for penis growth best suppliment for penis growth best treatmets to help with penis growth best underwear for penis growth best vitamin b complex for penis cellure growth best vitamins for penis health growth best way go expirience natural penis length growth best way to promote penis growth best ways to improve penis growth beta blocker bph penis growth flaccid big growth soft to erect penis big penis growth 3d animation bigdickman extreme penis growth ad bigger penis growth power vacuum male enhancement enlarger penis pump man binaurel penis growth youtube biocgemicals in penis growth biochemicals the body need for penis growth biochrmical penis growth penise growth bible black seed oil benefits penis growth black seed oil penis growth before and after black spot white growth penis blackseed oil for penis growth blue green algae for stem cells penis growth bone growth for penis boob and penis growth porn boob growth penis growth boob growth penis growth erotic boron for penis growth bottom growth mini penis bottom growth penis dick bottom of penis growth bovine growth hormone penis growth boy penis growth webcam boy penis puberty growth boyfriend steroids penis growth boys penis growth range boys penis growth range by age boys puberty penis growth bp 157 penis growth bpc 157 and penis growth bpc 157 penis growth breast and penis growth story breast expansion penis growth breast expansion story penis growth breast growth abd penis gtowth story brunette nurse in home checks for growth on penis brunette nurse in home checks for growth on penis porn bumpy growths on penis butea superba for penis growth buy human growth hormone for men penis cable cuffs penis growth calcium supports penis growth califlour looking growth on penis cambridge natural penis growth cambridge penis growth method descovered cambridge penis growth method discovered cambridge penis growth solution cambridge scientist penis growth cambridge scientists discovered penis growth secret cambridge scientists have discovered penis growth cambridge scientists penis growth can a dry penis stunt growth can a penis get larger with penis growth drugs can a penis have a growth spurt can a penis injury affect growth can a penis pump help dick growth can aloe vera help penis growth can an accident stunt the growth of a man s penis can anything help penis growth can aroma therapy help with penis growth can artificial growth shrink penis size can ashwagandha cause penis growth can black seed help penis growth can brain waves stimulate penis growth can burn on penis affect growth can catching a std effect your penis growth can catching ghaniria effect your penis growth can circumcision stunt penis growth can cold showers help with penis growth can constant boners cause no penis growth can diet affect penis growth can eating healthy help penis growth can ejaculating too much stop penis growth can fat stunt penis growth can foreskin restrict penis growth can goji berries help penis growth can growth hormon make your penis larger can growth hormone grow penis can growth hormone help grow penis can growth hormone make your penis bigger can growth hormones increase penis size can having uncircumcised penis cause stunted growth can hernia surgery effect penis growth can hgh help penis growth can hgh therapy spark penis growth in adults can high blood pressure stunt penis growth can hrt cause penis growth can human growth hormone increase penis size can human growth hormone make penis size larger can human growth hormone make your penis bigger can hypospsadias surgery stunt penis growth in children can increased testosterone cause penis growth can jerking off stop penis growth can lack of testosterone slow down penis growth can lack of testosterone stunt penis growth can lack of vitamins stunt penis growth can lifting weights affect penis growth can low levels of testosterone cause slow penis growth can mastarbating stunt the growth of your penis can masterbaiting stop penis growth can masterbaition slow down penis growth can masterbation affect penis growth can masturbating stunt your penis growth can masturbatiom help or hurt penis growth can masturbation effect penis growth can masturbation stun penis growth can my pants top penis growth can not masturbating help penis growth can penis exerciseactually influence growth can penis grow if injected with growth hormone can penis growth be delayed can penis growth occur later in life can penis growth pills be harmful with some medication can penis growth pills work can penis pump provide lasting growth can phimosis stop penis growth can plantains add to penis growth can singulair affect penis growth can sleep effect penis growth can smoking stunt penis growth can straining while lifting stunt penis growth can teen penis numbness be due to growth can there be a clog preventing penis growth can trauma to penis affect growth can trimming your pubes stunt penis growth can turmeric help penis growth can undesinded testicles cause penis growth problem can vitamins help penis growth can watermelon help penis growth can wearing brifes affect penis growth in boys can wearing tight underwea r stop penis growth can weed affect penis growth in your adolesense can weed help penis growth can you damage the growth of penis can you estimate penis growth can you get a bigger growth penis can you get permanent penis growth can you increase penis growth can you inject human growth hormone into penis can you restart penis growth can you stop tak8ng nitridex after gaining penis growth can you stop taking nitridex after gaining penis growth can you stunt the growth of hour penis can your penis have a growth spurt cancer penis growth rate cannaverda cbd oil for penis growth cannaverda cbd oil penis growth carbs for penis growth cartoon penis growth pornhub castor oil massage for penis growth catnoir penis growth rile 34 catuaba bark penis growth thundersplace cauliflower looking growth on penis cause cauliflower like growths on the penis and vagina causes of atunted growth in childs penis cell growth on penis cell reproduction for penis growth cell reproduction penis growth cellular penis growth pictures charizard penis growth pornhub chart for penis growth per age year chemical inducing priapism for penis growth chemical penis growth adult chemical that causes penis growth chemicals to apply on penis for growth child growth hormone penis childhood disorders that lead to poor penis growth children penis growth by age choline supplement for penis growth cialis daily penis growth cinnamon oil for penis growth circumcision penis growth baby cjc 1295 for penis growth cjc 1295 penis growth clear waterlike growth on penis clitoris growth to penis hentai clove oil for penis growth coca cola penis growth coconut oil for penis growth coconut oil is best for penis growth coffee for penis growth cold water penis growth collogen for penis growth common penis moles growth condition large penis growth congo cream penis growth corcumcision can stunt the growth of the penis cordlike growth under skin of penis cordyceps and penis growth cordyceps dosage for penis growth correlation between ejaculation frequency and penis growth correlationbetween pubic hair and penis growth covid 19 vaccine penis growth covid vaccine and penis growth covid vaccine penis growth cream for penis growth creams for penis growth create a penis growth binural beats create a penis growth frequency creatine and penis growth creatine for penis growth crispr and penis growth cucumber good for penis growth curly flower growth on my penis cyoc penis growth immobile dark growth on penis dash parr incredibles penis growth dash s penis growth dave asprey penis growth david mcintosh club for growth penis dc bane penis growth story depo testosterone injection on children s penis growth deviantart growth story penis pump device for penis growth under 75 dht and penis growth dht cream and penis growth dht gel penis growth dht penis growth reddit dht pills for penis growth dht supplement penis growth dialga penis growth pornhub dick growth huge penis dick growth huge penis hentai dick growth huge penis hentai futa did i stunt my penis growth diet for penis growth dietary hyaluronic acid supplements penis growth different forms of growth on penis different stages of penis growth digital subliminal magic spells for sex and penis growth dihydrotestosterone and penis growth dinosaur penis growth pornhub dipper gravity falls penis growth disease of abormal growth of penis and testes disney aladdin penis growth wish disney saladdin penis growth wish disorders that cause excess growth in the penis dmall adult penis growth dmso for penis growth dna frequency on penis directly for growth do aloe vera and honey mixture cause penis growth do bananas help penis growth do bananas help with penis growth do banannas help penis growth do binaural beats work for penis growth do binaural beats work for penis growth testimony do binaural beats work for penis growth testomny do certain foods slow penis growth do ethicas stunt penis growth do ethikas stunt penis growth do growth hormone increase penis size do growth hormones help with penis size do growth hormones increase penis size do growth hormones make your penis bigger do human growth hormones make your penis bigger do oils help penis growth do onions help penis growth do penis exercises work to help increase growth do penis growth devices work do penis growth hormones work do penis growth pill work do penis growth pilla work do penis growth pills do penis growth pills truly work do penis pumps cause growth do penis pumps make permanent growth do penis pumps work for growth do penis rings promote growth permanently do protien drinks promote penis growth do you stop penis growth when masterbating doctor oz penis growth doctot recommend for penis growth pills doea masteebation cause penis growth to stop does aloe help penis growth does aloe help with penis growth does aloe vera and honey mixture cause penis growth does aloe vera help penis growth does aloe vera increase penis growth does aloe vera really work for penis growth does aloe vera water help penis growth does anavar cause penis growth does anything stunt penis growth does ashwaganda help penis growth does ashwaganda help with penis growth does ashwagandha cause penis growth does ashwagandha help with penis growth does ashwagandha increase penis growth does beating your meat slow penis growth does beet root extract help in penis growth does being active affect your penis growth does being fat affect you penis growth does being fat affect your penis growth does being fat mess up penis growth does being fat stunt penis growth does being overweight affect penis growth does black seed oil really work for penis growth does boners cause penis growth does cbd help penis growth does cheating increase penis growth does chemo stunt penis growth does choline help with penis growth does circumciaion affect penis growth does circumcision limit penis growth does circumcision restrict penis growth does circumcision stop penis growth does coconut help with penis growth does coconut oil help with penis growth does coming affect penis growth does dairy stunt penis growth does diet affect penis growth does drinking water help penis growth does excessive masturbation stunt penis growth does exercise help penis growth does exercise help with penis growth does exercise increase penis growth does fatness affect penis growth does foreskin affect penis growth does green tea help penis growth does growth factor 9 make your penis bigger does growth factor 9 penis does growth hormone affect penis size does growth hormone contribute to penis size does growth hormone grow penis does growth hormone make penis bigger does growth hormone makes penis bigger does height affect penis growth does hgh affects penis growth does hgh cause penis growth does hgh help penis growth does high testosterone cause penis growth does human growth hormone bigger penis size does human growth hormone increase penis does human growth hormone make your penis grow does hypogonadism cause delayed penis growth does inadequate sleep as a tennager inhibit penis growth does inadequate sleep inhibit penis growth does infant hernia mesh affects penis growth does jacking off halt penis growth does jerking off affect your penis growth does jerking off effect penis growth does jerking off stop the growth of the penis does l arginine help penis growth does late circumcision stunt penis growth does losing weight help with penis growth does low body fat effect penis growth does maca help penis growth and erection does magnetic underwear help with penis growth does masduration stunt penis growth does masterbaiting stunt penis growth does masterbating affect penis growth does masterbating at an early age hinder penis growth does masterbating effect penis growth does masterbating stop penis growth does masterbating stunt penis growth does masterbating too much stunt penis growth does masterbation inhibit penis growth does masterbation stops the growth of penis does masterbatuon decrease the growth rate of penis growth does masterbaytion every day affect penis growth does masternation a lot stunt penis growth does mastribation stunt penis growth does mastrobation hinder penis growth does mastrubation stunt penis growth does mastubating stunt penis growth does masturabation stunt penis growth does masturbateing too young stnt penis growth does masturbatiln affect penis growth does masturbating affect penis growth does masturbating decrease penis growth does masturbating effects you penis growth does masturbating increase penis growth does masturbating reduce penis growth does masturbating slow penis growth does masturbating stop penis growth does masturbating stop your penis growth does masturbating too young stunt penis growth does masturbation affects penis growth does masturbation alter penis growth does masturbation as a teen stop penis growth does masturbation during puberty stop penis growth does masturbation effect penis growth does masturbation halt penis growth does masturbation hinder penis growth does masturbation restrict penis growth does masturbation stop growth of penis does masturbation stops penis growth does masturbation stun penis growth does masturbationa ffect penis growth does matrubation affect penis growth does milk help penis growth does milk help with penis growth does msturbation stunt penis growth does mt dew stunt the growth of your penis does nerve damage plays a role in penis growth does niacin help in the growth of penis size does niacin help penis growth does niacine help penis growth does nicotine affect penis growth does nicotine stunt penis growth does not changing underwear slow down penis growth does not injackulating help with penis growth does not waring underware help penis growth does obesity affect penis growth does obsiety effect yhe growth a penis does olive oil really help penis growth does penis growth depend on how much blood does penis growth pill work does penis growth pills really work does penis growth pills work does penis growth stop occurring when lifting weights does penis stretching help growth does peyronies disease restrict penis growth does phimosis prevent penis growth does phimosis stunt penis growth does plumping cream work for penis growth does pre pubesent masterbations affect penis growth does protein help with penis muscle growth does protein promote penis growth does proxitone makes your penis growth does salmon help penis growth does sea moss help with penis growth does semen retention increase penis growth does sex promote penis growth does sleeping naked help your penis growth does smoking a lot of weed affect penis growth does smoking cigarettes shorten the growth of your penis does smoking tobacco stunt penis growth does smoking tobacco stunt penis growth 2023 does smoking weed affect penis growth does smoking weed stunt penis growth does soy stunt penis growth does stopping mastubration help penis in growth does stretching help penis growth does subliminal penis growth work does sugar stunt penis growth does super b complex eould made my penis to growth does super b complex would make my penis to growth does taking human growth hormone make your penis smaller does takng off the fireskin for baby stunt penis growth does test troxin helps your penis to growth does testosterone boost penis growth does testosterone booster cause penis growth does testosterone effect penis growth does testosterone help wothh penis growth does the growth hormone make a small penis does the growth hormone make you larger and small penis does the growth spurt start before penis growth does the penis get sore after growth spurt does tight clothes hinder penis growth does tight underwear stunt penis growth does tumeric cause penis growth does tumeric pills help penis growth does tumeric promote penis growth does tumeric work for penis growth does turmeric help penis growth does uncircumsized prevent penis growth does vaping affect penis growth does vaping stop penis growth does viagra promote penis growth does vick viper rub really help penis growth does vicks vapor rub for penis growth does vicks vaporub for penis growth does vigina cause penis growth does vitamin d help with penis growth does wanking stop penis growth does water help penis growth does wearing briefs prevent penis growth does wearing underwear to bed restrict penis growth does weed stop penis growth does weight loss help penis growth does working out help with penis growth does working out increase penis growth does working out your kegs increase penis growth dose masturbation stunt penis growth dr elise larvest penis implant growth dr lorel in miami penis growth dragon penis growth porn story dragon penis growth pornhub dramatic female penis growth drinks for penis growth drinks that help penis growth during what time of puberty does penis growth happen e stim penis growth eastern asia penis growth eastern asian penis growth ebay cheapest most effective penis permanent growth pills from thailand edging and penis growth edging for penis growth electric stimulation penis growth electro stimulation penis growth electromagnetic penis growth machine elextro stim for penis growth elisha alexander penis growth emu oil penis growth emu oil with black seed oil penis growth emu oil with blackseed oil penis growth endometrial cell growth on penis enlarge oil african penis thickening growth enormas monster penis growth lab enormous monster penis growth lab enormous penis growth lab enormous penis growth pills equine dermal papilloma growths on penis and sheath erect penis growth exercise erect penis tuck for growth erotic stories boy puberty penis growth erotic stories experiment penis growth erotic stories penis growth erotic stories penis growth experiment erotic stories puberty penis growth locker room erotic stories twink penis growth high school erotic stories twink puberty penis growth middle dchool locker roon erotic story penis growth excessive semen production cum everywhere esential oil for penis growth essential oil for penis growth euhdop godlike penis growth evan stone penis growth every day items that can enlarge penis growth evl test booster review forum penis growth evl test penis growth evl test penis growth reviews excercise for penis growth excercises for penis growth excercizes for penis growth excess skin growth on penis exercises to increase penis growth exercises to stimulate penis growth expected growth from use of a penis pump experimental penis and balls growth exponential growth fake penis extender for penis growth under 75 extreme guaranteed penis growth extreme large penis growth extreme penis growth ad extreme penis growth ad xhamster extreme penis growth and testosterone extreme penis growth pill extreme penis growth pill ad extreme penis growth pill ad porn extreme penis growth pill ads extreme penis growth pill porn ad extreme penis growth porn fabiola voguel penis growth factors in penis growth factors that affect penis growth facts about penis growth fastest selling penis growth cream fat dragon penis growth fat loss penis growth fatest penis exercise for growth fatty growth on penis female penis growth animation female penis growth comic female penis growth comics female penis growth cum porn female penis growth e hentai female penis growth hentai female penis growth porn female penis growth story female penis growth tf female to male penis growth story femalt penis growth hentai fibrous growth at base of penis finasteride affect on penis growth first sign of penis growth fish is good for penis growth fitness and penis growth flat blue growths penis flat bluish brown growths penis flat growth on penis fleshy growth on penis flexible survival penis growth fnaf penis growth pornhub food and nutrients for penis growth food good for penis growth food recommended while penis pumping growth food that enhances penis growth food that help penis growth food that help with penis growth food that helps penis growth food that helps with penis growth food that support penis growth food to eat for penis growth food to help penis growth foods and penis growth foods diet supplaments for penis growth foods that are good for penis growth foods that are great for penis growth foods that benefit penis growth during foods that benefit penis growth during puberty foods that cause penis growth foods that encourage penis growth foods that help repair penis growth foods that increase penis growth foods that stimulate penis growth foods to help penis growth foods to help with penis growth foods to increase penis growth for a male when does major penis growth happen forced magic gay penis growth stories forced magic penis growth stories forced penis growth stories forcible foreskin retraction stops penis growth freal working penis growth products free cities penis growth frequency hz for penis growth frm herbs blog penis growth fruit for penis growth fruit proven to help penis growth fruits that help penis growth ftm cream for penis growth ftm hrt penis growth picture ftm penis growth picture ftm testosterone natural penis growth ftm trans pre op penis growth fungal growth on the penis furry gay penis growth furry hyper penis growth furry hyper penis growth story furry penis dick growth growing gain furry penis foreskin growth gif furry penis growth animation furry penis growth gif furry penis growth gifs futa dick stealing penis growth futa futanari dickgirl penis expansion growth futa hentai breast and penis growth futa penis growth comic futa penis growth rule 34 futa penis growth story futanari doujin penis growth futanari giantess penis growth futanari n penis growth futanari penis growth comic futanari penis growth game futanari penis growth gifs futanari penis growth hentai gif futanari penis growth tube garlic and penis growth gay fantasy penis growth gay giant penis growth porn gay hunk tf penis growth tf animated gay magic penis growth stories gay penis growth animated gay penis growth comic gay penis growth magic stories gay penis growth subliminals gay penis growth tf gay penis growth tf animated ge hentai penis growth genetic disorder that stunts penis growth genetic manipulation for penis growth genf20 plus penis growth genie breast growth penis growth genie breast growth penis growth stoey german kitchen ritual penis growth german mixture for penis growth german penis growth secret giant penis growth and extreme cum story ginger supplements penis growth ginkgo for penis growth girl penis growth stories gnc men s staminol ultra penis growth permanent gnc penis growth hormone gnc penis growth size hormone gnc penis growth supplements gnt a male penis growth good food for penis growth good food that helps in penis growth good foods for penis growth good supplements for penis growth good supplements for penis growth thunder palace gravity falls dipper penis growth gril transformation penis growth porn growing growth under skin on penis shaft growing growth under skin on penis shaft painful growth around penis from long term steroid use growth around penis shaft growth at the bottom of penis shaft underneath the skin growth benefits of a penis pump growth factor 5 for penis growth head of penis growth hormone and penis growth hormone and penis growth growth hormone and testosterone penis enlargement growth hormone deficiency penis growth hormone effect on penis growth hormone for bigger penis growth hormone for penis growth hormone for penis enlargement exercises growth hormone in penis growth hormone injection directly in penis growth hormone injections penis growth hormone make penis bigger growth hormone on penis growth hormone on the penis growth hormone penis growth growth hormone penis injection growth hormones for penis growth in a penis growth in the penis growth inside of penis growth inside penis shaft growth inside the penis growth matrix exercises penis growth matrix penis enlargment growth matrix penis reviews growth near my penis growth of a penis growth of cells in penis growth of clitoris into penis ftm growth of penis and scrotum accelerate growth of penis and scrotum accelerrate growth of penis at puberty growth of penis over decade growth of the peni growth of the penis growth on a dogs butt and penis growth on dogs penis black hairs upside down growth on foreskin of penis growth on penis after ingrown hair growth on penis tip growth on shaft penis growth on side of penis growth on the penis growth penis boy anime growth rate of a males penis growth rate penis extender growth rate penis extener growth requirements of penis envy growth size of penis growth stages of penis growth testosterone hormones increase the size penis gland growth traction for penis growth under penis feels good growth under skin of penis growth under skin on penis growths by penis on dogs growths on mens penis growths on penis head growths on the penis guarantee penis growth usa guys show penis growth progress h202 and penis growth hair growth near penis hiv hair growth on base of penis hair growth on child s penis hair growth on penis hair growth on penis shaft hair growth up shaft of penis hair growth up shaft of penis name hair on legs but no penis growth haitian penis growth balm hard boiled eggs nutrition for penis growth hard growth in penis hard growth on shaft of penis hard seed like growth under penis skin hard white growth under penis skin hard white growths around the base of the penis hard white growths on penis hardish growth on penis haur growth on head of penis have i stunted my penis growth hcg growth in a penis hcg penis growth reddit hcg plus test and penis growth help growth of penis help with penis growth hemp oil penis growth hentai boob growth futa penis shrink hentai boob growth penis shrink hentai penis growth torture herb for penis growth herbal penis growth pills herbal treatmens for penis growth herbs for penis length growth herbs for penis tissue growth herbs for permanent penis growth herbs that cause penis growth herbs that increase penis growth hgh and penis growth yahoo hgh groeth in penis growth hgh growth in penis growth hgh help penis growth hgh help with penis growth hgh igf penis growth hgh igf penis growth retrovirus therapy hgh jose canseco penis growth hgh penis growth reddit hhg and penis growth hidden knowledge penis growth high flow priapism penis growth highly effective exercises for penis growth hip thrust penis growth his dream girl erotica penis growth hit this pressure point to unlock massive penis growth ho how to get penis growth hobi penis growth pill ad home remedy for penis growth homemade rubberband penis growth honest review of penis growth hope much l arginine for penis growth hormone for penis growth hormone respinsible for penis growth hormone that caues hair growth adn penis growth hormones for adult penis growth hormones for penis growth hormones penis growth adult hormones responsible for penis growth hormones that trigger penis growth horrible growths on penis how boost penis growth how can i increase penis growth how do you promote penis growth how does dht stop causing penis growth how does edging help penis growth how does nitric acid helpa for penis growth how does penis growth work puberty how growth my penis how increase penis growth how long before see growth with penis pump how long does penis growth last how long should you extend your penis for permanent growth how long should you stretch your penis for permanent growth how long should you use extender penis for permanent growth how long to hang weights for penis growth how many milligrams of beetroot extract helps penis growth how men male make increase bigger penis growth size enlargement how much does an average penis growth flaccid to hard how much force for penis growth how much ginko biloba for penis growth how much growth can sex cause a penis how much growth per year hanging weight on penis how much hgh for penis growth how much hgh to elicit penis growth how much is penis growth surgery how much is surgery for penis growth how much is the avarge penis growth how much l arginine for penis growth how much penis growth can a transgendered person expect how much penis growth can you see after losing weight how much pressure for penis growth how often to vacuum penis for optimal growth how penis pumps give permanent growth how rapid is penis growth how to achieve natural penis growth how to achieve penis growth how to avoid grey hair growth in my penis how to boost penis growth as a teen how to cause penis growth how to control your penis growth how to encourage penis growth during puberty how to enlarge the with penis growth how to ensure fetal penis growth how to ensure penis growth how to facilitate penis growth how to force blood into penis for growth how to get a growth on your penis removed how to get a penis growth how to get natural penis growth how to get permanent penis growth how to get rid of penis skin growth how to growth my penis how to growth our penis how to growth penis how to growth penis size how to growth the penis how to growth your penis how to have penis growth how to help the growth of your penis how to help with penis growth how to increase blood flow to penis for growth how to increase growth in penis how to increase growth of penis how to increase penis growth as a teenagwr how to increase penis growth during pueberty how to increase penis growth rate as a minor how to increase the growth of your penis how to increse penis growth how to induve penis growth naturally how to make penis growth how to make penis growth potion how to make your penis growth how to maximise penis growth during puberty how to maximize penis growth during puberty how to measurement penis growth how to natrually grow penis girth and growth how to naturally improve on penis growth how to penis growth how to regulate penis growth in a pump how to regulate penis growth in pump how to stimulate new blood vessel growth in penis how to stimulate vessel growth penis how to stop penis hair growth how to support penis growth how to temporarily get penis growth how to trigger organ growth penis how to turn on your penis growth hormones how to twist penis for growth how to use a penis pump for permanant growth how to use olive oil for penis growth how to use penis pump for maximum growth how to increase penis growth wikihow howto inject your penis for girth growth hpv growth on penis hrt hcg penis growth httyd hiccup penis growth huge penis dick growth futa huge penis growth fanfic huge penis growth hentai huge penis growth pain huge penis growth porn huge penis growth porn comic huge penis pumping growth results hulk penis growth fantasy human growth factor and hyaluronic acid penis growth human growth hormone benefits penis human growth hormone cream penis human growth hormone for men penis human growth hormone for penis growth human growth hormones for penis hyper breast penis expansion growth hyper male penis muscle growth hyper muscle growth penis hyper penis giant growth hyper penis growth expansion animation hyper penis growth expansion magic hyper penis growth furries hyper penis growth porn hyper penis growth stories hyper penis muscle growth hyper penis pump growth hypothalamus and penis growth hypothalamus pituitary penis growth i have a growth agove the penis area i have armpit hair but no growth in penis i m i sunting my penis growth if you masterbate frequently will it leadto enlarged penis growth image board d penis growth images of growths on penis images of white growths on penis imodstyle for penis growth increasing natural testosterone bigger penis adult growth incredibles dash penis growth indonesian penis growth herb infant hernia mesh affects penis growth information about penis growth infrared light penis growth inhumanly large penis growth inhumanly large penis growth porn inject hgh for penis growth injecting growth hormone in penis injections for penis growth instant extreme large penis growth instant extreme penis growth intermittent fasting for penis growth intermittent fasting penis growth is akoe vers good for penis growth is antler velvet good for penis growth is anyone trying to find a penis growth pill is anyonetrying to find a penis growth pill is b 12 good for penis growth is coconut oil good for penis growth is fish good for penis growth is growth of the penis secondsry sex characteristic is it possible to get more growth on my penis is it possible to grow your penis with growth pills is it possible to restrict penis growth is it too late for penis growth 19 is masterbaition good for penis growth is penis growth a secondary sex characteristics is penis growth at age 19 possible is penis growth sugery real is the growth rate of a penis extender is there a penis growth subreddit is there a vitiamin that promotes penis growth is there a way to stimulate penis growth is there a way you can stunt penis growth is there any real penis growth is there anything that can affect my penis growth is there anything that can stop penis growth is there anything that can stunt penis growth is there hgh for penis growth is there such a thing as penis growth pills is toothpaste good for penis growth is watermelon good for penis growth is it possivle to growthe penis without surgery isotopic sound penis growth it is possible to growth you penis longer it is possible to growth your penis longer testiminials jakel exercise for penis growth jamaican herbs for penis growth jensen penis growth fanfiction jhope penis growth add john collins penis growth jose canseco penis growth kegel exercise for penis growth kegel exercises for penis growth key for penis growth l argine penis growth l argingine penis growth l carnitine penis growth l lysine and penis growth l tyrosine penis growth l argenine and l citruline for penis growth large growth on side of penis birthmark large painful growth on penis shaft largent growth when a penis gets hard largest growth of flaccid to erect penis laser misl penis growth late onset of penis growth late penis growth 30 latest age penis growth legal form of dht cream penis growth legit penis growth exercises legit ways to get extra penis growth legitimate penis growth from subliminals testimonials legitmate penis growth reddit lifestyle tips for penis growth lipids and growths on eyes and penis lisiniprol and penis growth list of penis growth listening to a subliminal for penis growth literotica penis growth vpre loli penis growth hentai long term cialis use penis growth long white growth on penis losing 30 pounds penis growth losing weight and penis growth lotions that help with penis growth low gh in boys affect height and testicles penis growth maca benefits for mens penis growth maca coffee for penis growth maca for penis growth macca oil for penis growth maceo giant growth penis expansion machine for shocking penis to get blood vessel growth macro giant growth penis expansion story magic forced penis growth spell magic penis growth blowjob magic penis growth spell magic penis growth story magical penis growth better magical penis growth better sotry magical penis growth better story magical penis growth three inches bigger magnesium oil for penis growth magnesium oil for penis growth proof mal penis growth in stores male dragon anthro penis growth male growth hormone penis size male growth penis cream male muscle penis growth male muscle penis growth comic male penis growth animation male penis growth at 21 male penis growth bigger power vacuum enhancing enlargement penis pump male penis growth comic porn male penis growth fiction male penis growth fiction animation male penis growth fiction deviantart male penis growth fictionanimation male penis growth in 40s male penis growth methods male penis growth natural male penis growth over 20 years old male penis growth porn male penis growth pornhub cartoon male penis growth science male penis growth straight hentai male penis growth supplements male penis growth suppliments male penis growth transformation tumblr male penis growth wish fiction male porn star secrets on penis growth manual penis stretching for growth manual penis stretching growth testimonials manuel penis stretching growth testimonials mark morris penis growth massive 3d penis growth massive penis enlargement growth massive penis enlargement growth porn massive penis enlargment growth massive penis growth cartoon massive penis growth porn massive penis growth product made only with 14 ingredients masterbation and penis growth masterbation cause penis growth masterbation penis growth hypnosis masterbaution stop penis growth masturbation affect penis growth masturbation stunt penis growth masturbation stunts penis growth masturbations stops penis growth matter of size penis growth max growth of the penis max penis growth using penis pump maximize erection now porn story penis growth maximum attainable penis growth maximum penis growth with bathmate maximum penis length growth pegym measurement on the wall of child growth of penis mechano growth factor penis enlargment medicine for penis growth medicines for penis growth mei penis growth porn mens growth for penis mens penis growth customer service meth and penis growth methods that increase penis growth mgf help for penis growth middle eastern penis growth method midoriya izuku penis growth mike nolan penis growth minecraft steve penis growth minotaur penis growth fantasy mmf club penis growth pills mnf club penis growth mnf club penis growth pills mnfclub how to use penis growth pills mnfclub penis growth pills mole growth on base of penis monster penis growth succubus most growth when a penis gets hard mr incredible penis growth much penis growth weight loss muscle and penis growth tumblr muscle growth hyper male penis muscle growth jock penis images muscle growth male penis muscle growth male penis images muscle growth penis growth supplement mushroom for penis growth mushrooms for penis growth my husband has a small growth on his penis my penis after growth pills my very own lith penis growth mycelium growth temperature penis envy myosin phosphatase and penis growth myths about penis growth n korean men stunted growth penis naked gay male furry penis growth natrul techniques for penis growth natural creamfor penis growth natural food to growth penis natural foods for penis growth natural growth of penies natural growth of penis natural healthy penis growth natural herb for penis growth natural method to increase penis growth natural penis gerth growth natural penis growth devices natural penis growth exercise natural penis growth formula natural penis growth herbs natural penis growth method natural penis growth porn natural penis growth trick balls natural penis growth vitamins natural penis growth vitamins reddit natural pills for penis growth natural remedy for penis growth natural roots for penis growth natural supplements for penis growth thundersplace natural technique penis growth natural things that help penis growth natural things to eat for penis growth natural vegs nut that assist in penis growth natural vitamines penis growth natural vitamins for penis growth natural ways to boost penis growth natural ways to growth penis natural ways to help penis growth natural ways to stimulate penis growth naturally increase penis growth naturally scum has a bug that causes erratic penis growth necessary nutrients for penis growth nest penis growth pill new penis growth strategies new penis tissue growth new scientific discoveries about penis growth new study on penis growth nifty org penis growth nigella sativa oil for penis growth nitric oxide penis growth nitric oxide supplement penis growth no fap penis growth no penis growth but pubes no penis growth during puberty nofap and penis growth non contagious growth on penis non painful raised growths on penis non surgical penis growth normal age for penis growth normal growth of a penis when erect normal growth rate for penis normal infantile penis growth nos supplement penis growth nsfw futanari penis growth nutriton for penis growth nvitamins for penis growth oil for penis growth oils to rub on penis for growth old bearchive penis growth old vagina increases penis growth olive oil and black seed oil for penis growth olive oil is best for penis growth one giant growth pimple on penis onion for penis growth onions help penis growth oral bactera for penis growth orca penis growth porn oscillator for penis growth otc penis growth meds oxtail good for penis growth p shot for penis growth p shot penis girth growth painful growth on penis painful growth under penis shaft skin painless growth on penis painless skin growth penis papaya and penis growth pdgf peotide penis growth pe exercises growth penis pe penis growth choline pea size growth on base of penis pea sized growth in shaft of penis pea sized growth on shaft of penis pegym rate of growth from penis stretching with extender penis after growth pills penis and testicle growth animation penis artificial growth products penis average growth rate penis binding for growth penis bulge growth porn penis clamp girth growth penis corona growth thicker penis enlargement growth calculator penis enlargement growth system results penis enlargement growth thru magick penis enlargement guide supercharge your growth penis enlargement pill increase growth penis dick size penis envy growth cycle penis excersise for growth penis extender how long for growth penis foreskin growth gif penis gay growth time lapse penis girth 30 growth reddit penis girth growth late 20s penis growth 23 reddit penis growth 3d hentai penis growth 3d hentai fairy penis growth 4chan d penis growth 4chan d site boards 4chan org penis growth 7 to 9 inches penis growth actual penis growth penis growth actual penis picture penis growth ad makes ron jeremy look bad penis growth adult comics penis growth after 16 penis growth after 17 penis growth after 25 penis growth after losing weight penis growth after losing weigt penis growth after vaccination penis growth after varicociele penis growth after weightloss penis growth and extreme cum story penis growth and skin penis growth and skin peel off penis growth and skin shed penis growth and testosterone penis growth and watermelon penis growth anf breast growth stories penis growth animation fantasy penis growth animation tf penis growth animations fantasy penis growth at 16 penis growth at 22 penis growth at 23 penis growth at 25 penis growth at various ages penis growth audio fantasy penis growth before and after photos penis growth bible amino acids penis growth bible biochemical secret penis growth bible filetype pdf penis growth bible pages 70 through 77 penis growth bible pdf penis growth bible pdf full penis growth blood flow food penis growth blood magic penis growth breast expansion penis growth button trick penis growth by using weight penis growth by weight penis growth by wish penis growth by wish cartoon penis growth by workout penis growth can it happen penis growth captioned orphs penis growth captions morphs penis growth cbd gummies penis growth chart age penis growth chart for ethnicity penis growth chart with pics penis growth co ics penis growth covid vaccine penis growth cream ebay penis growth cream natural herbal penis growth cream story fantasy penis growth creams scam penis growth cum porn penis growth curse erotica penis growth curse erotica gay penis growth curse hentai penis growth development puberty penis growth device tention rings penis growth dht or testosterone penis growth due to abstinence penis growth during erection penis growth during your 20 s penis growth enlargement in usa post comments on blogger penis growth erotic storiea penis growth erotic story penis growth erotica adam and eve penis growth erotica adam and eve deviantart penis growth erotica gay penis growth exercise dvd penis growth exercise websites penis growth exercises porno penis growth fact or fiction penis growth fiction straight penis growth following trt penis growth for heart transplant patients penis growth from 36 weeks to 37 weeks penis growth from child to adult penis growth from child to adult ages penis growth from semen retention penis growth from testosterone penis growth from the p shot penis growth from weight loss porn penis growth furry gifs penis growth futa hentai penis growth gag porn penis growth gay erotic stories penis growth gay porn penis growth gif anime penis growth gif sex penis growth guide book penis growth guide by william jeffers penis growth guide by william jeffers pdf penis growth guide pdf penis growth guide com penis growth guild by william jeffers book for sale penis growth h futa entai penis growth hentai manga penis growth home remedies penis growth hormone ads penis growth hormone for adults penis growth hormones for adults penis growth how to get bigger penis growth in 20 s penis growth in 20s reddit penis growth in adolesence penis growth in boys penis growth in children penis growth in front of my girl freind penis growth in front of my girlfriend penis growth in kids penis growth in movies penis growth in puberty penis growth in the shower penis growth injection manga penis growth joi fantasy penis growth kegel quora penis growth lost weight pictures reddit penis growth lost weight reddit penis growth magic erotica story growing penis growth magic porn penis growth matrix exercises penis growth matrix technique penis growth medically proven penis growth medicine fake penis growth medicine in india penis growth medicine sold at cvs penis growth metabods picture penis growth ni scams penis growth no fap penis growth oils that work penis growth on keto penis growth on testosterone penis growth on trt penis growth or stuck at one size penis growth over age penis growth over the years penis growth past 20 penis growth penis image penis growth penis pump penis growth per age penis growth pics from malegenix penis growth picture timeline penis growth pictures reddit penis growth pill lotion penis growth pill reddit penis growth pill stories penis growth pills in what store penis growth pills legit penis growth pills no scams penis growth pills review porn penis growth pills reviews penis growth pills reviw penis growth pills scam penis growth pills study penis growth pills walmart butte mt penis growth pills penis growth pool story penis growth porn ad penis growth porn animation penis growth porn bideo penis growth porn comic penis growth porn comics straight penis growth porn compilation penis growth porn hub penis growth pornhub cartoon penis growth pornhub cqrtoon penis growth pornstar secrets penis growth pressure point penis growth pretty please penis growth products memes penis growth products that work penis growth progress reddit penis growth progression from toddler to adult penis growth promogrante oil penis growth pump works penis growth pumping guide penis growth sex animation penis growth sex anime penis growth sex stories penis growth sex stort penis growth sex story penis growth siddha maruthuvam chennai penis growth site archiveofourown org penis growth skin shed penis growth spell chant penis growth spell expansion penis growth spell expansion animation penis growth spell story penis growth spurt at 27 penis growth stories erotica penis growth stories furry penis growth story 12 inches soft penis growth story cyoc penis growth story hyper solo penis growth story pump penis growth story pump sex penis growth story thick penis growth story wish penis growth story wish male penis growth stretch before and after penis growth stretching exercises penis growth stretching exercises fourm penis growth stretching traction penis growth subliminal results penis growth submlinal reddit penis growth succubus sex penis growth succubus sex spell penis growth succubus sex spell make me cum penis growth supplement s penis growth surery before and after penis growth surgery results penis growth through hypnosis penis growth through onions penis growth through years penis growth thrpugh puberty penis growth till what age penis growth tips bone powder penis growth transformation tumblr penis growth treatment in california penis growth untill what age penis growth vacuum pubmed penis growth what works penis growth wish genie penis growth wish story penis growth with erection penis growth with hgh penis growth with large weightloss penis growth with pics penis growth without masturbation penis growth withweight loss penis growth workout routine penis growth zelda link penis growth zelda link botw penis growth zelda link fanfiction penis health growth exercises penis health growth exercises work penis human growth hormone work penis like growth at base of lavender plant penis looking growth at base of plant penis morph growth gif sex penis morph growth story penis muscle growth animation penis mushroom tip growth penis numbing cream for penis growth penis pills permanent growth penis poump time use ro masive growth penis pump electric instructions for growth penis pump for penis growth penis pump for scalp head hair growth penis pump for temporary growth penis pump growth before and after penis pump growth porn penis pump growth reddit penis pump growth story penis pump help your growth penis pump instructions for growth penis pump temporary growth penis pump to help in growth penis pump work for growth reddit penis pump wrinkled skin a stage in growth penis pumping for growth penis random growth spurt penis random growth spurt 40 years old penis raping for growth penis shaped microscopic red growth penis size growth graph penis size growth scientific explanation penis stem cell growth penis streching excerises for growth penis stretch for growth penis stretching for growth penis stretching growth per month penis surgery for growth penis surgery that increases growth penis thickening growth man penis to determine growth penis traction adding a bar growth penis traction growth timeframes penis vibrator for growth penis watch growth from very small reddit penis white growth mayo clinic penis with breast growth penis workout plan for growth penis wrap growth technique penis wrapping for growth peptide for penis growth permanent growth for penia 2 permanent growth for penis permanent growth from penis pump permanent penis growth reveiws pfizer vaccine penis growth photos showing the growth of a penis pics of before penis growth pics of growth on penis pictoral growth of boy penis pictures of growths on shaft of penis pictures of skin cancer growths on peni pictures of stages of penis growth pill for penis growth pills at walmart that help penis growth pills that encourage penis growth pink fleshy growth base of penis pituitary gland penis growth pituitary tumor and penis growth plant extract penis growth plantains that promote penis growth plants for penis growth plaque causes penis growth stop platelet rich plasma injection for penis growth pokemon entei penis growth pokemon penis growth fanfic pokemon penis growth lemon pokemon penis growth pornhub popcorn growth on the penis porn hentai penis growth porn hub penis growth suppleme ts gay porn hub penis growth supplements gay porn industry penis growth porn star penis growth pill porn story penis growth pornhub penis growth 8 inches posibikuty of penis growth possible growth from penis pump post puberty dhea penis growth postadolescent male penis growth powerful penis enlarger growth preggo penis growth stories pregnyl compound growth penis at late age pregnyl penis growth hcg pregynl coumpound growth penis at late age pressure point to unlock penis growth pressure points for penis growth pro penis growth oils procedures for tissue growth and cell repair penis products for penis growth proof that maca works on penis growth proper cbd gummies for penis growth proper penis pumping technique for penis growth proven penis growth methods proven penis growth supplements prp for penis growth puberty and penis growth puberty boy penis growth brothers erotic story puberty male penis growth puberty penis growth before after puberty penis growth chart puberty penis growth erotic story puberty penis growth images puberty penis growth licker room puberty penis growth locker room middle school puberty penis growth nutrients puberty penis growth pictures puberty penis growth stages puberty penis growth week time lapse puberty twink penis growth locker room middle school pubic hair and leg hair but no penis growth pubic liposuction penis growth pumpkin seeds related to penis growth pus like growth on penis pycnogenol and penis growth race transformation penis growth rapid penis growth pills rare adult penis growth post pubescent rate of growth from penis stretching rate of growth from penis stretching with extender read free male penis growth comics real actual penis growth real documented penis growth real life insane penis growth real penis growth hormones real penis growth suppliment real permanent penis growth real time progentra penis growth real ways for penis growth real woeking penis growth pills realistic penis growth porn realistic penis growth pornhub really big penis growth realtime progentra penis growth recurring skin growth on penis red growth on penis red panax ginseng dosage for penis growth reddit penis exercises growth reddit penis growth 30 reddit penis growth age 30 reddit penis width growth redzulu2003 penis growth symbol sigil repair clog penis growth research behind penis growth restart the growth of my penis restarting penis growth in adult male resveratrol and curcumin penis growth ring growth on penis head ring growth penis head rlx penis growth review rlx penis growth reviews rosemary oil effect on penis growth round growth penis head rubber band penis growth rubber bands for penis growth rule 34 futa penis growth breast expansion rule34 penis growth futanari rutine for masive result on penis growth using penis pump rvxadryl real penis growth safe natural penis growth saline injection for penis growth saline injections for penis growth same teenage boy penis growth same teenage boy penis growth over the years sarms and penis growth sarms for penis growth satanic penis growth succubus sex spell make me cum scary movie penis growth scene science on penis growth scientific term for penis growth scum bug penis growth sea moss penis growth secret to penis growth series of growth to penis sexologist penis growth portland oregon sexy furry hyper penis growth sexy furry hyper penis growth gif sexy furry hyper penis growth sound shark tank penis growth shave in direction of hair growth penis shazam penis growth fantasy shemale penis growth gif shorty mac penis growth shots in the penis growth shots in the penis growth hormon shots in the penis growth hormone signs of growth of penis sildenafil and clamping penis growth sildenafil and l arginine penis growth silicone sleeve penis growth six star testosterone booster elite series penis growth skin colored growths on penis head skin growth on shaft of penis skin growths around my penis skin growths on penis skin stretch penis growth small fleshy growth on penis small growth above penis small growth on the penis small growths on penis small purple growth on underskde6 of penis small skin growth on penis small skin growths on penis small white growth on newborn penis small white growths on penis small zit like growth base of penis smoking effects on penis growth during puberty sof penis extreme growth soft penis extreme growth solo penis growth story