Now Reading
Regulament de participare la campania de abonare „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine”

Regulament de participare la campania de abonare „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine”

Revista Psychologies
regulament-de-participare-la-campania-de-abonare-abonează-te-și-câştigă-poartă-cu-tine-starea-de-bine

Art. 1 Organizatorul concursului „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine”

1.1. S.C. TEMBO BUSINESS SERVICES S.R.L., cu sediul în Petreşti, str. Daliei, nr. 1, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/3028/2017, cod fiscal RO37787132, reprezentată legal prin ANGHELACHE CLEMENTINA în calitate de administrator,

Organizează concursul „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine” în publicațiile revistei Psychologies România.

1.2. Concursul „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la concurs.

1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt, prin act adițional la prezentul regulament.

Art.2. Perioada de desfășurare a concursului

Concursul „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine” este organizat în perioada 1 octombrie – 15 noiembrie 2021.

Art.3. Premiile oferite

3.1. Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau în:

 • 1 Smartphone ASUS Zenfone 8, în valoare de 2.849 lei;
 • 1 dispozitiv pentru masaj facial Sempasi Virgo, în valoare de 749 lei;
 • 30 seturi cosmetice Sabon Welcome Kit, în valoare de 69 lei.

Art. 4. Mecanismul concursului

4.1. Concursul se va desfășura în publicațiile revistei Psychologies România, pe toată perioada specificată la Art. 2.

4.2. Pentru a participa la concurs, cititorii trebuie să se aboneze, în perioada campaniei, la revista Psychologies România pe o perioadă de 6 luni sau 12 luni prin modalitățile de abonare prezentate în revista Psychologies România, în macheta de concurs și pe site-ul psychologies.ro, secțiunea Concursuri. În cadrul campaniei, intră DOAR abonamentele tipărite (6 sau 10 apariţii pe an), livrate exclusiv prin curier.

4.2.1. Modalități de abonare: online la http://www.psychologies.ro/abonamente.

4.2.2. Prețurile maximale practicate în campania de abonare sunt:

Psychologies România (6 apariţii): 149 lei la care se adaugă costul de curier 11 lei/ediție = 66 de lei

Psychologies România (10 apariţii): 249 lei care se adaugă costul de curier 11 lei/ediție = 110 lei

Art. 5. Acordarea premiilor

5.1. Câștigătorii vor fi stabiliți în urma extragerii la sorţi, în data de 15 decembrie 2021, în ordinea premiilor oferite. Câștigătorii extrași sunt:

 1. Francesca Oprea, 1 Smartphone ASUS Zenfone 8
 2. Florica Ionescu, 1 dispozitiv pentru masaj facial Sempasi Virgo
 3. Diana Jiga, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 4. Andra Pițigoi, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 5. Andreea Mitoiu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 6. Bogdan Telegariu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 7. Rovena Rachisan, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 8. Antoneta Manole, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 9. Mădălina Pleșca, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 10. Corina Stoica, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 11. Alina Ursachi, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 12. Aneta Marina, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 13. Sonia Marcovici, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 14. Bianca Vișan, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 15. Cristina Pena, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 16. Daniela Ropota, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 17. Mihaela Camenita, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 18. Andreea Petre, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 19. Nicoleta Borianu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 20. Sofia Nicolae, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 21. Ioana Anghelescu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 22. Adriana Ioniță, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 23. Miruna Andronache, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 24. Ionuț Anghel, , 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 25. Antonia Stanciu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 26. Alina Cârstea, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 27. Alexandra Mazăre, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 28. Georgiana Ionescu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 29. Florentina Oprea, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 30. Oana Sorescu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 31. Gabriela Olteanu, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit
 32. Alice Nuță, 1 set cosmetic Sabon Welcome Kit

5.2. Premiile vor fi livrate către câștigători prin curier, la adresa indicată de către aceştia, în termen de 15 zile de la data validării premiilor.

5.3. S.C. TEMBO BUSINESS SERVICES S.R.L. nu-și asumă răspunderea pentru orice reclamație privind calitatea premiilor, reclamațiile fiind îndreptate către furnizori.

Art.6. Regulamentul Concursului „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine”

6.1. Regulamentul de participare/ desfășurare a concursului se află pe site-ul www.psychologies.ro, în secțiunea dedicată.

Art. 7. Valoarea Premiilor/ Taxe și Impozite

7.1. Valoarea premiilor este brută și va fi specificată în cadrul concursului.

7.2. Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015. Impozitul pentru premiile în produse ce depășesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Nu sunt impozabile veniturile obținute din premii în bani și/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

7.3. Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câștigatorii nu pot solicită modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1. S.C. TEMBO BUSINESS SERVICES S.R.L. colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Campania „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine” în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este consimțământul persoanei vizate, exprimat prin înscrierea la campanie.

Prin participarea la campania „Abonează-te și câştigă! Poartă cu tine starea de bine” participanții pot fi/ nu pot fi de acord că datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă că datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străînătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, număr de telefon, e-mail, adresă de livrare.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata campaniei, precum și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

În cazul în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de finalizarea campaniei, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/ sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Retragerea consimțământului înainte de finalizarea campaniei implică retragerea participării dumneavoastră la această campanie.

8.6. Participanții au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimțământului; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, către [email protected]. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.6.1 Dreptul de acces la date

8.6.1.1. Persoană vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoană vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoană vizată.

8.6.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoană vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

8.6.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoană vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoană vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoană vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

8.6.2. Dreptul la rectificarea datelor

8.6.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

8.6.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

8.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil, în măsura în care consimțământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

8.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoană vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

8.6.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

8.6.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoană vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

8.6.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

8.6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

8.6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

8.6.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

8.6.6. Dreptul de opoziție

8.6.6.1 În orice moment, persoană vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.6.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

8.6.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

8.6.6.4. În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercită dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

8.6.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situația sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

8.6.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

8.6.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8.6.7.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natură celei de mai sus, în următoarele situații:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

8.6.8. Dreptul la retragerea consimțământului, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8.6.9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

8.6.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

8.6.10. Dreptul la o cale de atac judiciară

8.6.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

8.6.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoană vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

8.6.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respectă prezentul regulament.

8.7. De asemenea, câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc că imaginea lor – numele – să fie/ să nu fie făcută publică și să fie/ să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

8.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date.

8.9. Prin participarea la această campanie, abonaţii acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 9. Dreptul de participare la concurs – Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârstă sub 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajații societăţii S.C. TEMBO BUSINESS SERVICES S.R.L., soțul/ soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora; distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractati de aceștia, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/ sau a altor cifre decât cifre arabe și/ sau române;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate.

Art. 10. Încetarea Concursului

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unui eveniment ce constituie caz de forță majoră, conform legislației în vigoare,

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul  site-ului www.psychologies.ro cu minim 3 zile înainte de încetare.

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

d. În caz de faliment, lichidare a Organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii.

Art.11. Litigii

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Cotroceni Business Center, Bld. Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, sc. 3, et. 1, birou 16, sector 6, Bucureşti până la dată de 30 octombrie 2021 la adresa de e-mail [email protected] sau la telefon 0770.414.202 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri).

Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art. 12. Alte prevederi

12.1. Prin participarea la concurs, abonaţii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunați la numărul de telefon 0770.414.202 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri).

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.psychologies.ro.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll To Top